Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG wygrała dla Tesco Polska spór przed Sądem powszechnym, w którym powód dochodził przeciwko Tesco roszczeń o zaniechanie używania i usunięcie skutków używania w obrocie oznaczeń, w tym „KULINARNI ŁOWCY SMAKÓW” w ramach kampanii reklamowej Tesco, koncentrującej się wokół postaci powszechnie znanego krytyka i pasjonata kulinarnego. Niektóre z tych z oznaczeń zawierały w treści imię i nazwisko tej znanej postaci.

Powód dochodził przeciwko Tesco przed Sądem powszechnym roszczeń o zaniechanie używania w obrocie oraz usuniecie skutków używania oznaczeń w tym m.in. oznaczenia „KULINARNI ŁOWCY SMAKÓW”, w ramach kampanii reklamowej Tesco, której centralną postacią był powszechnie znany krytyk i pasjonat kulinarny. Powód zarzucał, że stosowane przez Tesco oznaczenia i hasła reklamowe są podobne do zarejestrowanego na jego rzecz w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego „łowcy smaków”, a ich używanie w obrocie prowadzi do naruszenia przysługującego mu prawa ochronnego na znak towarowy.

Rozpoznający sprawę Sąd powszechny w pełni podzielił argumenty Tesco dotyczące braku podobieństwa powyższych oznaczeń i braku ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia oznaczanych w ten sposób towarów i usług. Zwłaszcza, że jak wskazywało Tesco określenie „KULINARNI ŁOWCY SMAKÓW” i inne oznaczenia stosowane przez Tesco w ramach tej kampanii były używane w odniesieniu do opisu osoby powszechnie znanego podróżnika, pasjonata, znawcy i krytyka kulinarnego.

Ponadto, określenie „łowca smaków” funkcjonuje obecnie w języku potocznym jako odpowiednik angielskiego terminu „foodhunter”, który jest od wielu lat powszechnie używany dla opisania zajęcia polegającego na komponowaniu i wyszukiwaniu nowych smaków oraz receptur kulinarnych – mało znanych produktów spożywczych, oryginalnych przypraw, czy metod przygotowywania potraw. Prowadzenie tego typu poszukiwań wiąże się z podróżowaniem – nie tylko do odległych, egzotycznych części świata, lecz także po różnych regionach kraju, w celu odkrywania rodzimych, lokalnie stosowanych produktów i tradycyjnych receptur.

Wykazana przez Tesco powszechność używania terminu „łowca smaków”, zarówno w obrocie handlowym, jak i poza nim, wskazuje, iż przedmiotowe określenie stanowi obecnie element domeny publicznej, wobec czego nie może podlegać ochronie przewidzianej dla znaków towarowych. W rezultacie powództwo przeciwko Tesco zostało oddalone.

Z ramienia SPCG sieć Tesco Polska reprezentowali mec. dr Jakub Górski i mec. Paweł Węc

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.