Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Kancelaria SPCG reprezentowała spółkę Supersnow S.A. wiodącego polskiego producenta armatek śnieżnych i wykonawcę systemów naśnieżania, jako stronę pozwaną w sporze dotyczącym unieważnienia zawartej przez Supersnow S.A. umowy na wykonanie systemu naśnieżania stoków narciarskich Kotelnicy Białczańskiej o wartości 18 mln PLN. Zawarcie powyższej umowy z zamawiającym nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego przez zamawiającego, w którym oferta Supersnow S.A. została uznana za najkorzystniejszą z ofert złożonych w przetargu.

Stroną powodową w sprawie był jeden z europejskich liderów tego rynku, spółka Technoalpin A.G. z siedzibą w Bolzano, która zarzucała spółce Supersnow S.A. oraz zamawiającemu rzekomą zmowę przetargową, sformułowanie kryteriów oceny ofert w sposób faworyzujący dostawców krajowych oraz wybór oferty polskiego wykonawcy w sposób rzekomo sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi obyczajami. W konsekwencji, powołując się na powyższe zarzuty, strona powodowa na podstawie art. 705 § 1 k.c. oraz przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji domagała się unieważnienia przez Sąd powszechny umowy zawartej przez Supersnow S.A. i zamawiającego.

Zarzuty sformułowane przez stronę powodową zostały uznane za bezzasadne zarówno przez orzekający w sprawie Sad Okręgowy w Krakowie, który oddalił powództwo w całości, jak również przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, który następnie oddalił apelację spółki Technoalpin A.G.

Z ramienia SPCG spółkę Supersnow S.A. reprezentowali mec. Krystian Radłowski, Partner oraz mec. Paweł Węc, Senior Associate.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.