Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG prawomocnie wygrała budzący zainteresowanie mediów spór dotyczący prawa do użytkowania (jako ograniczonego prawa rzeczowego) nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej przez Tesco i jej poprzednika prawnego budynkami i budowlami o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, na której zlokalizowane było popularne centrum handlowo-usługowe.

Stroną powodową był użytkownik wieczysty gruntu, który w drodze powództwa o wydanie nieruchomości kwestionował tytuł prawny Tesco do nieruchomości i ważność zawartego przez spółkę prawa jej użytkowania. Orzekający w sprawie Sąd pierwszej instancji nie podzielił argumentów strony powodowej dotyczących nieważności, czy też pozorności umowy użytkowania i przesądził, że Tesco przysługuje prawnorzeczowy tytuł prawny do spornej nieruchomości.

Zarzuty formułowane przez stronę powodową zostały uznane za bezzasadne także przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który oddalając apelację strony powodowej i podzielając argumenty Sądu pierwszej instancji, wskazał ponadto na niedopuszczalność kwestionowania tytułu prawnego do nieruchomości w drodze powództwa o wydanie lub ustalenie nieważności umowy użytkowania, gdyż wpis prawa użytkowania do księgi wieczystej miał charakter konstytutywny, albowiem prawo to zostało ustanowione na prawie użytkowania wieczystego.

Z ramienia SPCG Tesco Polska reprezentowane było przez mec. Jakuba Górskiego, Partnera i mec. Pawła Węca, Partnera, wspierani przez m. in. mec. Leszka Czopa, Associate.

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.