Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

W katalogu zmian, które, zdaniem rządu, doprowadzić mają do realizacji postulatów przyspieszenia postępowania, znalazło się ponowne wprowadzenie do Kodeks postępowania cywilnego postępowania w sprawach gospodarczych jako postępowania odrębnego, charakteryzującego się wysokim stopniem sformalizowania.

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika również, iż projekt ma zawierać nowe rozwiązania w zapobieganiu tzw. pieniactwu, przewidując dodatkowe, nieprzewidziane dotychczas ustawą, sankcje dla osób nadużywających swych uprawnień procesowych.

Rząd planuje ponadto modyfikację, w efekcie której po uchyleniu wyroku przez sąd drugiej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, trafiać ona będzie to tego samego składu sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Zgodnie z treścią wykazu prac legislacyjnych, planowana nowelizacja doprowadzić ma także do zniesienia tzw. postępowania międzyinstancyjnego, w którym sąd I instancji bada szeroko rozumianą dopuszczalność wniesionego za jego pośrednictwem środka zaskarżenia. Po zmianie, owa wstępna kontrola pozostawiona ma zostać wyłącznie sądowi drugiej instancji.

Poszerzeniu ulec mają również dotychczasowe uprawnienia referendarzy sądowych np. poprzez upoważnienie ich do wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ponadto, rozszerzony ma zostać katalog spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

Rząd planuje również zmiany w ustawie z dnia 18 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z zapowiedzią, podwyższone zostaną niektóre z opłat sądowych. Jednocześnie, redukcji ulegnie liczba przewidzianych ustawą opłat stałych. Opłacie, zaliczanej następnie na poczet opłaty od środka zaskarżenia, podlegać będzie również wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia, co, zgodnie z założeniami projektowanych zmian, przeciwdziałać ma nagminnemu wnioskowaniu o sporządzanie uzasadnień orzeczeń przez strony niezamierzające ich zaskarżać.

Szczegóły planowanych zmian można znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autor: Marcin Koper, radca prawny, Partner SPCG.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.