Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

W styczniu 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała kilkadziesiąt orzeczeń. Najwięcej z nich związanych było z zarzutami dotyczącymi rażąco niskiej ceny. Zespół prawników praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii SPCG wybrał te najistotniejsze – przedstawiamy je w pierwszej części naszej nowej publikacji. W kolejnym wydaniu, planowanym w drugiej połowie marca, przedstawimy kolejne orzeczenia KIO dotyczące m.in.:

zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
​konieczności podjęcia przez wykonawcę współpracy z podmiotem trzecim w celu spełniania świadczenia oczekiwanego przez zamawiającego,
ustalenia wysokości stawki VAT w przypadku wątpliwości co do prawidłowości stawki wskazanej w ofercie,
wprowadzenia zamawiającego w błąd w sposób mogący wpłynąć na wynik postępowania,
wzywania wykonawcy do złożenia dokumentów lub wyjaśnień,
złożonych metod oceny ceny ofertowej,
możliwości unieważnienia przetargu ze względu na istotną zmianę okoliczności, powodującą że przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym,
uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy,
interesu wykonawcy we wniesieniu odwołania,
niewykonania czynności pomimo uprzedniego uwzględnienia przez zamawiającego zarzutu odwołania.

Zapraszamy do lektury!

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.