Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

W styczniu 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała kilkadziesiąt orzeczeń. Najwięcej z nich związanych było z zarzutami dotyczącymi rażąco niskiej ceny – te orzeczenia przedstawiliśmy w pierwszej części marcowego newslettera.

W drugiej przedstawiamy kolejne orzeczenia KIO, dotyczące m.in.:

zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
​konieczności podjęcia przez wykonawcę współpracy z podmiotem trzecim w celu spełniania świadczenia oczekiwanego przez zamawiającego,
ustalenia wysokości stawki VAT w przypadku wątpliwości co do prawidłowości stawki wskazanej w ofercie,
wprowadzenia zamawiającego w błąd w sposób mogący wpłynąć na wynik postępowania,
wzywania wykonawcy do złożenia dokumentów lub wyjaśnień,
złożonych metod oceny ceny ofertowej,
możliwości unieważnienia przetargu ze względu na istotną zmianę okoliczności, powodującą że przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym,
uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy,
interesu wykonawcy we wniesieniu odwołania,
niewykonania czynności pomimo uprzedniego uwzględnienia przez zamawiającego zarzutu odwołania.

Zapraszamy do lektury!

Zapoznaj się z 2 cz. newslettera prawa zamówień publicznych SPCG

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.