Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego przy realizacji projektów w zakresie energii odnawialnej w Polsce. Doświadczenie SPCG obejmuje zarówno doradztwo przy nabywaniu i obsłudze projektów znajdujących się na określonym stopniu zaawansowania, jak również projektów realizowanych od początku tzw. green field projects. SPCG posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie doradztwa w zakresie procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektów dotyczących energii odnawialnej, w tym w szczególności farm wiatrowych i instalacji biogazowych. Doradztwo prawne SPCG w tym zakresie obejmuje między innymi następujące elementy procesu inwestycyjnego:

  • pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowany będzie projekt,
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych w ramach procesu inwestycyjnego pozwoleń, uzgodnień i decyzji,
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii (PPA) oraz umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (CPA),
  • dotacje i dofinansowanie przedsięwzięć w ramach istniejących systemów wsparcia,
  • umowy w zakresie finansowania przedsięwzięć,
  • umowy z dostawcami technologii/maszyn oraz z wykonawcami takich inwestycji (EPC, BOP), etc.,
  • inne umowy zawierane standardowo w ramach procesu inwestycyjnego, w szczególności umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, umowy z wykonawcami wymaganych monitoringów, umowy z podmiotami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • postępowania przez Urzędem Regulacji Energetyki.

SPCG jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, dzięki czemu ma dostęp do informacji o działaniach legislacyjnych w zakresie energetyki nie tylko na poziome lokalnym lecz również europejskim, danych dotyczących rynku energii odnawialnej, a także uczestniczy w konsultacjach projektów aktów prawnych z zakresu prawa energetycznego.

Kontakt

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.