Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG od wielu lat współpracuje z podmiotami prowadzącymi sieci sklepów detalicznych, w tym sklepów wielkopowierzchniowych. Usługi świadczone przez SPCG mają charakter kompleksowy i dotyczą wymogów regulacyjnych, procedur wewnętrznych obsługiwanych podmiotów, umów zawieranych z dostawcami dóbr i usług, sprzedaży konsumenckiej oraz reprezentacji w sporach sądowych. Doświadczenie w wielu dziedzinach prawa pozwala na zapewnienie wszechstronnej obsługi Klienta.

Usługi SPCG obejmują m.in.

 • doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji infrastrukturalnych, badanie stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie raportów due diligence), przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości, reprezentację w procedurach administracyjnych – w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego – przygotowanie projektów umów związanych z projektowaniem i wykonaniem obiektów budowlanych, rozliczenia inwestycji budowlanych;
 • przygotowanie projektów umów najmu powierzchni i reprezentacja w negocjacjach z najemcami;
 • przygotowanie projektów umów z dostawcami rozwiązań IT i reprezentacja w negocjacjach z takimi podmiotami;
 • przygotowanie projektów umów z dostawcami oraz projektów warunków handlowych;
 • przygotowanie umów franczyzowych oraz reprezentacja w negocjacjach i sporach z franczyzobiorcami;
 • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi;
 • reprezentowanie z postępowaniach dotyczących zezwoleń na prowadzenie stacji paliw;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi;
 • doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego, reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi;
 • doradztwo w zakresie umów handlowych, reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi;
 • doradztwo w zakresie wprowadzania produktów konsumenckich na polski rynek;
 • doradztwo dotyczące wymogów regulacyjnych odnoszących się do sprzedaży detalicznej;
 • doradztwo w zakresie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w związku z przygotowaniem oraz wykonaniem kampanii reklamowych i akcji marketingowych oraz reprezentacja w sporach sądowych przez sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi;
 • doradztwo dotyczące przepisów o ochronie konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w procesach prowadzonych przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • przygotowanie transakcji związanych nabywaniem, zbywaniem, integracją lub rebrandingiem sieci sklepów detalicznych, począwszy od zaplanowania struktury transakcji, poprzez proces due diligence, przygotowanie i negocjowanie umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych, negocjacje ze związkami zawodowymi;
 • doradztwo związane z oceną procesu legislacyjnego w sprawie przepisów dotyczących różnych aspektów działalności sieci handlowych.
Kontakt
Paweł
Węc
radca prawny
Partner
Tomasz
Spyra
radca prawny
Partner

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności