Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG posiada bardzo szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność o charakterze telekomunikacyjnym. Oferujemy wszechstronne usługi prawne w wielu aspektach istotnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w zakresie prawa telekomunikacyjnego, krajowego oraz unijnego. Bogate doświadczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne, umożliwia prawnikom SPCG obsługę Klientów z zachowaniem najwyższych standardów pomocy prawnej oraz ze zrozumieniem specyfiki działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności w jej aspekcie biznesowym. SPCG doradzała i występowała w wielu sprawach o podstawowym znaczeniu dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Nasze wieloletnie doświadczenie obejmuje m.in.

 • przygotowanie projektów umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • przygotowanie projektów umów agencyjnych, doradztwo związane z bieżącym ich wykonaniem, reprezentacja w negocjacjach z agentami,
 • przygotowanie projektów umów i reprezentacja w negocjacjach z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, dotyczących umów obejmujących problematykę prawa telekomunikacyjnego, w tym w szczególności umów o połączenie sieci,
 • przygotowanie ram prawnych związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług,
 • doradztwo związane z rebrandingiem sieci telekomunikacyjnej,
 • doradztwo w obszarze objętym regulacją rynku telekomunikacyjnego, w tym w szczególności: w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, tajemnicy telekomunikacyjnej, kar pieniężnych, ochrony użytkowników końcowych, gospodarowania częstotliwościami, w tym przygotowanie ofert w przetargach,
 • reprezentacja przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowaniach sądowoadministracyjnych oraz w procesach prowadzonych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym; a także w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • doradztwo dotyczące przepisów o ochronie konkurencji oraz nieuczciwych praktykach rynkowych, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w procesach prowadzonych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • doradztwo w zakresie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w związku z przygotowaniem oraz wykonaniem kampanii reklamowych i akcji marketingowych, jak również reprezentacja w sporach sądowych,
 • doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, reprezentacja przez organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi,
 • doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w zakresie łączenia, zmiany formy prawnej, reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi,
 • doradztwo w zakresie umów handlowych, reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi,
 • doradztwo związane z oceną procesu legislacyjnego dotyczącego przepisów prawa telekomunikacyjnego.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.