Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym (budowlanym), a także w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w odniesieniu do zrealizowanych projektów inwestycyjnych.

W zakresie realizacji procesów inwestycyjnych (obiekty komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty infrastrukturalne, budownictwo przemysłowe), usługi SPCG obejmują w szczególności:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence), porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości (w tym umów przedwstępnych, umów warunkowych), reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości;
 • obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
 • przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane (w tym w oparciu warunki kontraktowe FIDIC, FIDIC Red Book, FIDIC Yellow Book), umów podwykonawczych, umów deweloperskich, umów o wspólną realizację inwestycji oraz reprezentację w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów;
 • obsługę prawną w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych (umowy kredytowe, umowy pożyczki) oraz reprezentację w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów (w tym w szczególności negocjacjach z bankami), przygotowanie warunków emisji obligacji związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, rozliczenie funduszy unijnych;
 • doradztwo w zakresie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowalnego, reprezentację w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami oraz ubezpieczycielami;
 • przygotowanie umów najmu, umów dzierżawy, doradztwo i reprezentację w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych i logistycznych, umów franczyzowych dotyczących działalności prowadzonej w realizowanych obiektach, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • doradztwo związane z prawem zamówień publicznych oraz reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi;
 • doradztwo podatkowe związane z inwestycjami nieruchomościowymi;
 • obsługę prawną w zakresie dotyczącym działania wspólnot mieszkaniowych.

W zakresie transakcji obrotu nieruchomości usługi SPCG obejmują w szczególności kompleksowe doradztwo w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości, w tym w szczególności nieruchomości gruntowych oraz zrealizowanych projektów inwestycyjnych (budynków biurowych, centrów logistycznych, budynków użyteczności publicznej, centrów handlowych, etc.), w tym:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence), porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowanie struktury transakcji (sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych, spółki, przedsiębiorstwa, względnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa);
 • kwestie związane z finansowaniem i rozliczeniem transakcji oraz refinansowaniem inwestycji będącej przedmiotem transakcji (umowy kredytowe, umowy zabezpieczeń, umowy rachunków escrow, standstill agreements, etc.);
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych;
 • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji (założenia odnośnie do struktury transakcji, wnioski o interpretacje podatkowe);
 • doradztwo w zakresie umów o zarządzanie nieruchomościami, wsparcie w zakresie zarządzania i utrzymania nabytych projektów inwestycyjnych.

 

Kontakt
Piotr Kamiński - radca prawny
Piotr
Kamiński
radca prawny
Partner Zarządzający
Jakub Górski - radca prawny
Jakub
Górski
radca prawny
Partner Zarządzający

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.