Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Od lat zapewniamy Klientom obsługę prawną związaną z prawem ochrony konkurencji i konsumentów.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zgodności działalności przedsiębiorców oraz związków przedsiębiorców z przepisami ochrony konkurencji dotyczącymi porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej, w tym analiza zasad współpracy przedsiębiorców, projektów umów dystrybucyjnych, projektów umów o zakazie konkurencji, regulaminów związków przedsiębiorców;
  • analizę procesów koncentracji przedsiębiorców pod względem zasadności dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub do Komisji Europejskiej oraz przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących koncentracji;
  • przygotowanie opinii prawnych dotyczących wzorców umów oraz regulaminów świadczenia usług, regulaminów akcji promocyjnych oraz kampanii reklamowych pod względem zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów;
  • przygotowanie wniosków w ramach procedury leniency;
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKiK;
  • reprezentację w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym.

Ponadto, w odniesieniu do prywatnego prawa ochrony konkurencji świadczymy usługi w zakresie:

  • przygotowywania opinii prawnych dotyczących zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie związanych z oznaczeniem produktu, naśladownictwa produktów, utrudniania dostępu do rynku, nieuczciwej reklamy;
  • reprezentacji w sporach sądowych przed sądami powszechnymi.

 

Kontakt
Sławomir Dudzik - radca prawny
Sławomir
Dudzik
radca prawny
Partner Zarządzający
Tomasz Spyra - radca prawny
Tomasz
Spyra
radca prawny
Partner
Marcin Koper - radca prawny
Marcin
Koper
radca prawny
Partner

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.