Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w procesie tworzenia podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym: firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, jak również w bieżącym doradztwie na ich rzecz oraz na rzecz innych instytucji finansowych (włączając w to organizatorów obrotu, banki, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne) we wszelkich kwestiach dotyczących ich działalności, w tym regulacyjnych.

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w kwestiach związanych z wdrażaniem i stosowaniem dyrektyw, w szczególności MIFID i UCITS. Poza obsługą instytucji finansowych, wspieramy procesy przygotowywania i przeprowadzania IPO, obsługę wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, przeprowadzania tzw. dual listing oraz obsługi prawnej emitentów, których instrumenty finansowe są przedmiotem notowania na rynku regulowanym.

Obsługujemy firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne na każdym etapie ich działalności:

  • począwszy od utworzenia i uzyskania wymaganych zezwoleń́;
  • poprzez przygotowanie niezbędnych regulacji wewnętrznych i produktowych oraz
  • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności, w tym związane z poszerzaniem tak działalności (o nowe produkty lub usługi), jak też ze zmianami dotychczasowego modelu biznesowego (nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym outsourcing, agent firmy inwestycyjnej, dystrybutor itd.), a także
  • reprezentowanie w kontaktach i sporach zarówno z organami nadzoru jak i z klientami.

Stale współpracujemy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA”) w zakresie doradztwa w pracach legislacyjnych i przy tworzeniu standardów środowiskowych dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy. Współpracujemy również z Izbą Domów Maklerskich w pracach legislacyjnych dotyczących funkcjonowania firm inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. Dzięki współpracy z obiema Izbami, jesteśmy na bieżąco zaangażowani w proces tworzenia przepisów prawa dotyczących rynku kapitałowego w Polsce.

Świadczymy także usługi doradztwa w procesach nabywania akcji instytucji finansowych oraz reprezentujemy klientów przed właściwymi instytucjami i organami (GPW, KDPW, KNF, UOKiK) w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień́, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód.

Posiadamy również rozległe doświadczenie w zakresie sekurytyzacji wierzytelności. Nasze usługi odnoszą się m.in. do:

  • tworzenia i zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi;
  • doradztwa w postępowaniach przetargowych dotyczących sprzedaży portfeli NPL zarówno dla podmiotów zbywających jak i nabywających wierzytelności;
  • transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych (true sale, buy & leave, forward flow);
  • zawierania umów o subpartycypację.

Członkowie naszego zespołu są współautorami regulacji prawnych odnoszących się do sekurytyzacji i dzięki stałej współpracy z IZFiA są na bieżąco zaangażowani w proces legislacyjny dotyczący przepisów istotnych z punktu widzenia uczestników procesów sekurytyzacji .

W naszej praktyce doradzamy zagranicznym i krajowym inwestorom, jak również towarzystwom funduszy inwestycyjnych i serwiserom wierzytelności w odniesieniu do konstruowania różnych transakcji obejmujących sprzedaż wierzytelności, włącznie z aspektami podatkowymi i regulacyjnymi takich transakcji.

Kontakt

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.