Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Zespół prawników praktyki prawa podatkowego w kancelarii SPCG świadczy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego. Sporządzamy opinie prawne w przedmiocie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego. Oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, w tym również w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Na bieżąco analizujemy zmiany w uregulowaniach prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz orzecznictwo i interpretacje podatkowe. Śledzimy też przebieg prac legislacyjnych dotyczących przepisów prawa podatkowego.

W niniejszym alercie prezentujemy ważne informacje o najnowszych wprowadzonych lub planowanych zmianach w przepisach prawnych.

Spis treści
1
Alert podatkowy
1.1

Limit kosztów niematerialnych - planowane zmiany w przepisach

Ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych nie stosuje się w przypadku objęcia transakcji porozumieniem cenowym. Aktualnie można jeszcze skorzystać z tego rozwiązania w odniesieniu do roku 2018 i 2019.

Od 2018 roku podatnicy nabywający od podmiotów powiązanych usługi niematerialne, m.in. doradcze, reklamowe i zarządzania, a także licencje i prawa autorskie, mogą ująć wydatki z tego tytułu w kosztach uzyskania przychodu do kwoty 3 mln zł, a powyżej tej kwoty – tylko do wysokości 5% EBITDA.

Jednak ograniczenie to nie ma zastosowania w zakresie, w jakim te usługi i należności są objęte porozumieniem w sprawie ustalania cen transferowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, decyzja w przedmiocie porozumienia pozwala na wyłączenie tego ograniczenia w odniesieniu do roku podatkowego, w którym została ona wydana oraz roku poprzedniego.

Aktualnie Sejm pracuje nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, który ma zmienić powyższe zasady. Porozumienie cenowe ma pozwalać na rozliczenie kosztów w pełnym zakresie tylko w okresie, który będzie ono obejmować. Jednak z projektu ustawy wynika również, że w przypadku złożenia wniosku o zawarcie porozumienia przed końcem 2019 roku porozumienie cenowe będzie pozwalało na zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych również za rok poprzedzający rok złożenia wniosku.

Opracowanie: adwokat Grzegorz Keler, Associate
Nadzór merytoryczny: Agnieszka Soja
2
Kontakt

Siedziba Kancelarii:

ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

T: +48 12 427 24 24

spcg@spcg.pl

Oddział w Warszawie:

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

T: +48 22 244 83 00

warszawa@spcg.pl

Oddział w Katowicach:

ul. Warszawska 10

40-006 Katowice

T: +48 32 352 19 60

katowice@spcg.pl

Oddział we Wrocławiu:

ul. św. Mikołaja 7

50-125 Wrocław

T: +48 71 739 55 00

wroclaw@spcg.pl

ALERT podatkowy: limit kosztów niematerialnych – planowane zmiany w przepisach (paź 2019)

© 2019 T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.