Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Prawnik i ekonomista. Specjalizuje się głównie w prawie bankowym, usług płatniczych i rynku kapitałowego.

Doświadczenie zdobywał zarówno w pracy w administracji państwowej (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), jak i w międzynarodowej kancelarii prawnej.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa rynku finansowego.
Doradzał w szczególności
Deutsche Bank Polska S.A.
w kwestiach dostosowania działalności banku do zmienionych przepisów w zakresie przymusowej restrukturyzacji, usług płatniczych (rachunek podstawowy, wybrane zagadnienia PSD II), dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Reprezentował bank na forum Związku Banków Polskich i brał udział w postępowaniach przed organami regulacyjnymi (KNF, BFG).
Dodaj kontakt
Biuro

Warszawa

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Tel. +48 22 244 83 00

Faks: +48 22 244 83 01

warszawa@spcg.pl

Edukacja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009; Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 2011

Języki

angielski

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności