Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Spe­cja­li­zu­je się w ban­ko­wo­ści i fi­nan­sach, trans­ak­cjach na­by­wa­nia i łą­cze­nia spół­ek i przed­się­biorstw i fi­nan­so­wa­niu ta­kich trans­ak­cji, a tak­że w spra­wach są­do­wych i arbitra­żo­wych.

Re­pre­zen­to­wał klien­tów kan­ce­la­rii w kil­ku­dzie­się­ciu trans­ak­cjach w tym za­kre­sie w tym rów­nież o mię­dzy­na­ro­do­wym za­się­gu.
Doradzał w szczególności
ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
w procesie łączenia tych spółek
Fiat Powertrain Spa
przy nabyciu akcji Fiat Powertrain Sp. z o.o. od General Motors
Martifer Renewables
przy sprzedaży projektów farm wiatrowych w północnej Polsce
Delphi Poland S.A.
przy sprzedaży zakładów produkcyjnych w Krośnie na rzecz BWI
RPPCh Iglokrak Sp. z o.o.
przy umowie nabycia przedsiębiorstwa FH SCOTT
Mota-Engil Central Europe S.A.
przy szeregu transakcji nabycia spółek z branży budowlanej oraz wydobywczej
Vistula S.A. i Wólczanka S.A.
w procesie łączenia się tych spółek (pierwsze łączenie spółek publicznych w Polsce)
Ericsson AB
w zakresie prawa polskiego w związku z projektem joint venture o zasięgu światowym pomiędzy Ericsson a Sony
Magneti Marelli
przy sprzedaży przedsiębiorstwa produkującego układy zawieszeń na rzecz Thyssen AG
Socrates Investment S.A. i Secus Investment Sp. z o.o.
w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w postępowaniach dotyczących przymusowego odkupu i wykupu akcji oraz w sporach w sprawie roszczeń związanych z zamianą akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
Grupie Gerium
w sporach sądowych na tle rozliczeń umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.
w sporze z dostawcą komponentów do budowy Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak
Angel City
w sporach arbitrażowych z generalnym wykonawcą dotyczących inwestycji budowlanych w Krakowie
Mota - Engil Central Europe S.A.
w sporach sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC w Paryżu, dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych
Mostostal Zabrze Holding S.A.
w sporach dotyczących umów kredytowych, zastawów rejestrowych oraz ze skarg pauliańskich
Vistula S.A.
w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń
Dodaj kontakt
Biuro

Kancelaria prawna Kraków (HQ)

Kancelaria prawna
w Krakowie:
ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1992

Języki

angielski

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.