To find a lawyer use the search engine or filtering options
Senior Partner and co-founder of the law firm.

Professor at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. Author of numerous publications on interpretation and language of law.

Specializes in company and partnership law as well as M&A transactions and financing of such transactions. Professor Tomasz Gizbert-Studnicki has represented clients of the firm in several dozen transactions in this area and he has participated in more than a dozen global M&A transaction as the Polish legal counsel.
In particular, has advised:
EBA Clearing
przy opracowaniu krajowej opinii prawnej dotyczącej uczestnictwa banków polskich w europejskim systemie clearingowym
Evatronix S.A.
przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych na rzecz Cadence Design Systems (Ireland) Limited oraz Cadence Design Systems Gazdasági Szolgáltató Kft., Oddział w Polsce
Sobiesław Zasada S.A.
przy restrukturyzacji grupy kapitałowej Eko-Park S.A., w tym nabyciu większościowego pakietu akcji Eko-Park S.A.
Mota-Engil Central Europe S.A.
przy szeregu transakcji nabycia spółek z branży budowlanej oraz wydobywczej
Vattenfall AB
przy nabyciu pakietów mniejszościowych w Vattenfall Heat Poland S.A. oraz GZE S.A.
Ericsson AB
w zakresie prawa polskiego w związku z projektem joint venture o zasięgu światowym pomiędzy Ericsson a Sony
Slovakofarma
przy prywatyzacji Polpharma S.A.
SABMiller plc
przy prywatyzacji i połączeniu Lech Browary Wielkopolski S.A. oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH
w największym sporze korporacyjnym w Polsce, obejmującym liczne postępowania procesowe i nieprocesowe
Mota - Engil Central Europe S.A.
w sporach sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC w Paryżu, dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych
głównego udziałowca Gerda Sp. z o.o.
w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, o wyłączenie wspólników, o zwrot dywidend oraz dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółki
Branch office

ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Education

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1970, doktor nauk prawnych 1974, doktor habilitowany nauk prawnych 1978, profesor nauk prawnych 1989

Languages

English, German

By using this website, you agree to the use of cookies to ensure the website is functioning properly, for statistical purposes and for purposes of optimizing the use of the website. You can change the cookie settings in your web browser. View Privacy policy.