Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


04-02-2015
SPCG wygrała dla Miasta Zakopane spór broniąc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane z 1999 roku.
Więcej
02-02-2015
SPCG już po raz 5. wspiera wyjazd studentów WPiA UJ na Międzynarodowy Konkurs Mediacji w Sprawach Gospodarczych organizowany przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).
Więcej
19-01-2015
Prof. Sławomir Dudzik, Partner SPCG, wystąpił jako prelegent na zorganizowanej przez CARS w UOKiK konferencji naukowej dotyczącej zmian w prawie ochrony konkurencji.
Więcej
16-01-2015
SPCG reprezentowała Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. w transakcji sprzedaży portfolio podręczników i materiałów edukacyjnych.
Więcej
02-01-2015
Mec. Tomasz Pietrzykowski z katowickiego oddziału SPCG, objął stanowisko profesora Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.
Więcej
27-10-2014
SPCG doradzała spółce Serinus Energy Inc. w procesie dopuszczenia i wprowadzenia jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej