Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Szanowna/y Pani/Panie,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy niniejszym, iż T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, („SPCG”; nr tel. 12 427 24 24) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesyłaniem Pani/Panu powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez SPCG. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania materiały te nie będą mogły być przez SPCG przesyłane pocztą elektroniczną. SPCG jest również administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zarządzaniem, w tym publikowaniem oraz usuwaniem komentarzy zamieszczonych przez Panią/Pana na stronie internetowej www.spcgblog.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i stanowi konsekwencję zamieszczenia przez Panią/Pana komentarza.

Pani/Pana dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji następujących celów przetwarzania:

  1. Cel: analiza poprawności realizowania wysyłek i statystyka korzystania z materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez SPCG.
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPCG); prawnie uzasadniony interes realizowany przez SPCG: analizowanie poprawności realizowania wysyłki i statystyka korzystania z materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż 
do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
  2. Cel: przesyłanie do Pani/Pana pocztą elektroniczną powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez SPCG.
    Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
  3. Cel: zarządzanie, w tym publikowanie oraz usuwanie zamieszczonych przez Panią/Pana komentarzy na stronie internetowej www.spcgblog.pl.
    Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody lub do momentu usunięcia przez nas Pani/Pana komentarza.

SPCG nie dokonuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych będą w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy SPCG; organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu SPCG (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe, w tym w szczególności FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie); podmioty świadczące na rzecz SPCG usługi wspierające działalność SPCG.

SPCG korzysta z usług Microsoft Corporation, który to podmiot stosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

W zakresie i zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdyby były one przez SPCG przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPCG lub przez stronę trzecią). Prawo to obejmuje również przypadki profilowania na podstawie tego przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu SPCG będzie jednak mogło nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Pani/Pana dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, tylko gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor w państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy zastosowane będą inne odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (jeżeli chce Pani/Pan uzyskać ich kopię, prosimy o kontakt z SPCG).

Krzysztof Płeszka
Partner Zarządzający SPCG

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.