Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Obecnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

Adwokaci oraz aplikanci prawa karnego

Lokalizacje:
Kraków

Adwokaci oraz aplikanci prawa karnego

 

Do zespołu prawa karnego prowadzonego w naszej siedzibie w Krakowie przez prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego poszukujemy:

adwokatów oraz aplikantów prawa karnego

Zakres obowiązków kandydata/tki obejmować będzie:

 • przygotowywanie porad prawnych i opinii w zakresie prawa karnego;
 • udział w czynnościach przed organami ścigania;
 • przygotowywanie pism procesowych;
 • udział w postępowaniach sądowych.

Wymagania:

 • znajomość i zainteresowanie prawem karnym materialnym i procesowym;
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego;
 • znajomość pakietu Office oraz systemów informacji prawnej (Lex, Legalis);
 • chęć podejmowania spraw skomplikowanych, precedensowych;
 • komunikatywność.

Oferujemy możliwość współpracy z najlepszymi karnistami w Polsce oraz zdobycia doświadczenia w zakresie prawa karnego w realizacji spraw precedensowych, skomplikowanych oraz istotnych z punktu widzenia interesu społecznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Aplikanci do działu prawa procesowego i korporacyjnego

Lokalizacje:
Wrocław

Aplikanci do działu prawa procesowego i korporacyjnego

 

Do biura kancelarii SPCG we Wrocławiu poszukujemy:

aplikantów do działu prawa procesowego i korporacyjnego.

Zakres obowiązków kandydata/tki obejmować będzie:

 • przygotowywanie pism procesowych;
 • udział w rozprawach w sprawach cywilnych;
 • bieżący monitoring spraw sądowych;
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych;
 • udział w badaniach prawnych (due diligence) oraz przygotowywanie raportów z badania;
 • przygotowywanie porad prawnych i opinii w zakresie prawa cywilnego, handlowego, i gospodarczego.

Wymagania:

 • znajomość prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu Office i systemów informacji prawnej (Lex, Legalis);
 • komunikatywność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość prawa bankowego lub aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych;
 • doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców;

Oferujemy możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Aplikanci do działu prawa pracy

Lokalizacje:
Katowice

Aplikanci do działu prawa pracy

 

Do biura kancelarii SPCG w Katowicach poszukujemy:

aplikantów do działu prawa pracy.

Zakres obowiązków kandydata/tki obejmować będzie:

 • przygotowywanie dokumentów pracowniczych;
 • bieżące doradztwo dla klientów Kancelarii z zakresu prawa pracy;
 • przygotowywanie porad prawnych i opinii w zakresie prawa pracy;
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • bieżące monitorowania zmian w zakresie prawa pracy;
 • prowadzenie szkoleń.

Wymagania:

 • znajomość prawa pracy oraz prawa cywilnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu Office i systemów informacji prawnej (Lex, Legalis);
 • komunikatywność;
 • duża dokładność w wykonywanej pracy.

Oferujemy możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Radcowie prawni i adwokaci oraz aplikanci

Lokalizacje:
Kraków

Radcowie prawni i adwokaci oraz aplikanci

 

Do naszej siedziby w Krakowie poszukujemy:

radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów.

Zakres obowiązków kandydata/tki obejmować będzie:

 • przygotowywanie porad prawnych i opinii w zakresie prawa cywilnego, handlowego, bankowego, gospodarczego, przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych, prawa administracyjnego;
 • redagowanie i opiniowanie umów;
 • udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Wymagania:

 • znajomość prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu Office i systemów informacji prawnej (Lex, Legalis);
 • komunikatywność.

Dodatkowym atutem będą:

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców;
 • znajomość innego niż angielski języka obcego (w szczególności języka niemieckiego).

Oferujemy możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Junior Associate / Associate, praktyka regulacyjna rynku kapitałowego

Lokalizacje:
Warszawa

Junior Associate / Associate, praktyka regulacyjna rynku kapitałowego

 

Do biura kancelarii SPCG w Warszawie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Junior Associate/Associate
praktyka regulacyjna rynku kapitałowego.

Wymagamy:

 • dwu, trzyletniego doświadczenia w obsłudze firm inwestycyjnych;
 • znajomości przepisów pakietu MiFID II / MiFIR i polskich przepisów implementujących MiFID II;
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość przepisów prawa polskiego i wspólnotowego w zakresie związanym z działalnością funduszy inwestycyjnych;
 • odbywanie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej.

Oferujemy pracę związaną z analizą zagadnień dotyczących funkcjonowania firm inwestycyjnych, uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych przed KNF oraz udział w procesach legislacyjnych w zakresie najważniejszych dla rynku kapitałowego aktów prawnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Aplikanci do działu korporacyjnego i M&A

Lokalizacje:
Warszawa

Aplikanci do działu korporacyjnego i M&A

 

Do biura kancelarii SPCG w Warszawie poszukujemy:

aplikantów do działu prawa korporacyjnego i M&A.

 

Zakres obowiązków kandydata obejmować będzie:

 • przygotowywanie dokumentów transakcyjnych i korporacyjnych;
 • udział w negocjacjach;
 • udział w badaniach prawnych (due diligence) oraz przygotowywanie raportów z badania;
 • przygotowywanie porad prawnych i opinii w zakresie prawa cywilnego, handlowego, i gospodarczego.

Wymagania:

 • znajomość prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu Office i systemów informacji prawnej (Lex, Legalis);
 • komunikatywność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym spółek publicznych;
 • znajomość innego niż angielski języka obcego.

Oferujemy możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Associate | Senior Associate do zespołu praktyki prawa podatkowego

Lokalizacje:
Katowice Kraków Warszawa Wrocław

Associate | Senior Associate do zespołu praktyki prawa podatkowego

 

Do zespołu praktyki prawa podatkowego, do naszych biur w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Associate | Senior Associate.

Wymagania:

 • wykształcenie prawnicze oraz posiadanie uprawnień adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego;
 • bardzo dobra znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego, w tym znajomość podatkowych regulacji prawa UE oraz przepisów proceduralnych z zakresu postępowania podatkowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego;
 • przynajmniej dwu-trzy letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego lub w stosowaniu tego prawa;
 • biegła znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie.

Oferujemy szansę kształtowania kierunków rozwoju praktyki prawa podatkowego w naszej kancelarii oraz pracę związaną z analizą i rozwiązywaniem skomplikowanych zagadnień podatkowych, a także uczestniczenie w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Stały nabór absolwentów wyższych uczelni

Lokalizacje:
Katowice Kraków Warszawa Wrocław

Stały nabór absolwentów wyższych uczelni

 

Poza aktualnymi ofertami pracy, jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów prawa, którzy chcą zdobywać doświadczenie i rozwijać się zawodowo.

Poszukujemy osób, które ukończyły studia prawnicze z bardzo dobrym wynikiem, posługujących się biegle językiem angielskim. Znajomość innych języków, ukończenie szkoły prawa obcego, jak również wcześniejsze odbycie praktyki studenckiej lub praca w charakterze paralegal w SPCG będzie dodatkowym atutem.

Prowadzimy stały nabór w tym zakresie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, nr tel. 12 427 24 24 („SPCG”). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez SPCG, a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Nadto w przypadku Pani/Pana wizyt w SPCG przetwarzany będzie Pani/Pana wizerunek w związku ze stosowaniem monitoringu obrazu. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (tj. jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy i przekazuje SPCG dane wykraczające poza wymienione w przepisach art. 22(1) Kodeksu pracy lub jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez SPCG), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw znajduje się tutaj.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie przesłanych danych w innych projektach rekrutacyjnych SPCG, prosimy o umieszczenie w załączanej dokumentacji poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w zgłoszeniu rekrutacyjnym, przez T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, w celu przeprowadzania przez tą spółkę przyszłych rekrutacji.”

aplikuj

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności