Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


25-04-2017
SPCG doradzała spółce MMP Neupack Polska Spółka z o.o. (należącej do grupy MM Karton AG) w procesie podziału tej spółki przez wydzielenie.
Więcej
20-04-2017
SPCG wygrała dla Grupy Sobiesław Zasada spór, w którym powód dochodził roszczenia o wyrównanie wartości wkładu niepieniężnego.
Więcej
10-04-2017
Kolejny rok z rzędu SPCG otrzymała rekomendację w międzynarodowym rankingu Chambers Europe, wśród wyróżnionych prof. Z. Ćwiąkalski, prof. S. Dudzik oraz mec. P. Szelenbaum.
Więcej
15-03-2017
SPCG doprowadziła przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie do prawomocnego 100-krotnego obniżenia kary pieniężnej nałożonej na czołowego polskiego operatora telekomunikacyjnego.
Więcej
15-03-2017
SPCG doprowadziła przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie do prawomocnego uchylenia w całości decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej udział m.in. T-Mobile Polska S.A. w rzekomym porozumieniu czterech operatorów ograniczającym konkurencję.
Więcej
24-02-2017
Kancelaria SPCG wygrała w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Łodzi proces prowadzony na zlecenie Socrates Investment S.A. o zapłatę kwoty ponad 3.300.000 PLN z tytułu odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy należnej akcjonariuszom i byłym akcjonariuszom spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz innych spółek z grupy PGE.
Więcej