Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Ewa Mazurkiewicz

radca prawny
Partner

Mazurkiewicz_ewa
Vcard

Biuro

Warszawa
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Tel:+48 22 244 83 00
Faks:+48 22 244 83 01


Edukacja

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji, 1998

Języki

angielski, rosyjski


Kieruje praktyką regulacyjną rynku kapitałowego w SPCG. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym, w szczególności dotyczących działalności firm inwestycyjnych, banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych oraz spółek publicznych.

Reprezentuje klientów SPCG w postępowaniach przed KNF, doradza w kwestiach dotyczących MIFID II, ZAFI, UCITS V, MAR i MAD oraz procesach poszerzania oferty produktowej.

Świadczy bieżące doradztwo regulacyjne na rzecz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Domów Maklerskich, w tym wspomaga te organizacje w procesach legislacyjnych w zakresie regulacji związanych z rynkiem kapitałowym.

Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy, w tym w KNF oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej. Brała udział w pracach grupy roboczej ds. usług finansowych w ramach Rady UE (prace nad MiFID) oraz w grupach roboczych CESR (obecnie: ESMA).


Doradzała w szczególności:

Scanmed Multimedis S.A.
w procesie przywracania akcjom spółki formy dokumentu, ich wycofywania z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Serinus Energy Inc.

w procesie dopuszczenia i wprowadzenia jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Money Makers S.A.

w przekształceniu w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w tym w postępowaniu przed KNF

Ipopema Securities S.A.

w przygotowaniu oraz negocjacjach umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej Expander Advisors Sp. z o.o.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych

Dom Inwestycyjny Investors S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności
BNP Paribas Bank Polska S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych
Investors Holding S.A.

w procesie nabywania akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dom Inwestycyjny Xelion S.A.

w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk