Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Artur Zapała

radca prawny
Partner

Zapa%c5%82a_artur
Vcard

Biuro

Warszawa
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Tel:+48 22 244 83 00
Faks:+48 22 244 83 01


Edukacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, 1997

Języki

angielski


Kieruje pracami warszawskiego oddziału SPCG. Doświadczenie zdobywał w pracy zarówno w administracji państwowej (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, poprzednik KNF) jak i w międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A, sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności. Wielokrotnie reprezentował klientów w procesach dotyczących nabywania akcji instytucji finansowych, postępowaniach administracyjnych przed KNF, przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i innych transakcji na rynku kapitałowym, w tym wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej.


Doradzał w szczególności:

Work Service S.A.
przy transakcji dotyczącej nabycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez PineBridge New Europe Partners II, L.P. za pośrednictwem spółki celowej
Dom Inwestycyjny Investors S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności
BNP Paribas Bank Polska S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych
PTE WARTA S.A.
przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa PTE Warta S.A. oraz przejęcia zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska
Enterprise Investors

przy nabyciu mniejszościowego pakietu akcji spółki Nu-Med Grupa S.A., posiadającej ośrodek radioterapii w Elblągu

Investors Holding S.A.

w procesie nabywania akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dom Inwestycyjny Xelion S.A.

w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności

Merlin.pl S.A.
oraz jej akcjonariuszy

przy transakcji ze spółką Czerwona Torebka S.A.

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk