Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG współpracuje z przedsiębiorcami działającymi w branży budowlanej oraz wytwórcami materiałów budowlanych.

Usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej obejmują:

  • kompleksowe doradztwo związane z realizowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi,
  • reprezentację w sporach oraz w procesach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami robót budowlanych, projektantami oraz ubezpieczycielami,
  • doradztwo związane z prawem zamówień publicznych oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi,
  • doradztwo w zakresie prawa konkurencji,
  • przygotowanie projektów umów licencyjnych, transferu know-how, produkcji za wynagrodzeniem,
  • doradztwo związane z systemem oceny zgodności oraz bezpieczeństwem wyrobów budowlanych, w tym substancji chemicznych,
  • doradztwo związane z ochroną własności intelektualnej, w tym reprezentacja w postępowaniach przez Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi,
  • przygotowanie projektów umów o współpracy z producentem (umowy agencyjne, umowy franchisingowe, ramowe umowy sprzedaży),
  • przygotowanie regulaminów sprzedaży oraz regulaminów sprzedaży w sklepach internetowych,
  • doradztwo związane z członkostwem w zrzeszeniach branżowych.
Kontakt

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności