Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Kancelaria SPCG oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w działalności podmiotów sektora finansowego, m.in. banków, firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych oraz ZASI. Zapewniamy także wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność w sektorze FinTech (start-upów) oraz dostawców IT, którzy – współpracując lub nawiązując współpracę z instytucją finansową – muszą spełnić specyficzne dla sektora finansowego wymogi regulacyjne.

Są to usługi związane w szczególności z:

 • pierwotnym przygotowaniem, a także przeglądami i aktualizacją wewnętrznych regulacji, procedur oraz umów (w tym IT) pod kątem:
  • wymogów regulacyjnych (compliance) związanych z wprowadzaniem nowych technologii oraz opartych na nich rozwiązań biznesowych, w tym z wymogami regulacyjnymi zawartymi w przepisach prawa oraz stanowiskach i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, a także instytucji unijnych – ESMA, EBA, czy EIOPA – np. w zakresie kryptoaktywów, technologii blockchain, sztucznej inteligencji, machine learning, chmury obliczeniowej, instrumentów płatniczych,
  • prawidłowości oraz kompletności nabycia praw własności intelektualnej do rozwiązań dostarczanych przez dostawców IT (z uwzględnieniem modelu transferu praw autorskich, tj. przeniesienia praw lub udzielenia licencji na korzystanie z danego rozwiązania, a także zasad korzystania z „używanych” licencji), w tym również pod kątem oprogramowania open source, wykorzystywanego w rozwiązaniu przez dostawcę (GPL, MIT, Apache, etc.), a także weryfikacji, czy dostawcy spełniają lub zobowiążą się w umowie spełnić stosowne wymogi regulacyjne;
  • zakresu odpowiedzialności oraz ewentualnych ryzyk prawnych związanych z warunkami licencyjnymi wykorzystywanych rozwiązań IT (np. niejasne metryki licencyjne, zasady audytowania podmiotu nadzorowanego przez licencjodawcę, konsekwencje naruszenia postanowień umowy licencyjnej),
  • zgodności zasad przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO);
 • audytami wybranych obszarów lub procesów co do zgodności z obowiązującymi umowami, procedurami oraz wymogami prawnymi – w zakresie regulacyjnym, IP oraz podatkowym (np. weryfikacja prawidłowości nabycia oprogramowania od programistów zatrudnionych na umowie zlecenie lub korzystania z oprogramowania licencjonowanego, analiza możliwości korzystania z ulg podatkowych właściwych dla obszaru nowoczesnych technologii);
 • reprezentacją w postępowaniach oraz kontaktach z instytucjami i organami takimi, jak: Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • wsparciem w outsourcingu czynności wykonywanych przez podmioty sektora finansowego w odniesieniu do dostawców usług IT, m.in. w zakresie opracowania i analizy umów wdrożeniowych, umów utrzymaniowych oraz umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA);
 • przygotowaniem podmiotów z sektora finansowego do przeprowadzenia migracji środowiska informatycznego do chmury obliczeniowej w zgodzie z wytycznymi sektorowymi;
 • doradztwem przy realizacji obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu);
 • wsparciem we wdrażaniu podatkowych instrumentów wspierania działalności innowacyjnej, jak ulga badawczo-rozwojowa, IP Box, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu;
 • prowadzeniem negocjacji z dostawcami licencjonowanych rozwiązań IT;
 • doradztwem przy pozyskiwaniu i korzystaniu z dotacji i innych form pomocy publicznej;
 • przygotowywaniem opinii dotyczących ewentualnej odpowiedzialności z tytułu planowanych działań instytucji finansowych oraz dostawców licencjonowanych rozwiązań IT, w tym administracyjnej, podatkowej, cywilnej i karnej, a w razie potrzeby – reprezentacją w postępowaniach administracyjnych, sądowych i przygotowawczych (w czym pomogą zespoły kancelarii: Financial Litigation, Tax Team oraz White Collar Crime).

Łącząc bogate doświadczenia z zakresu regulacji rynku kapitałowego, prawa IT, prawa własności intelektualnej oraz prawa podatkowego, a także nieustannie pogłębianą wiedzę dotyczącą nowych technologii, członkowie zespołu FinTech kancelarii SPCG oferują wsparcie w ramach poszczególnych projektów, jak i bieżącej obsługi podmiotów z sektora finansowego, start-upów oraz dostawców IT.

W ramach zespołu FinTech doświadczeniem i wiedzą – pod nadzorem i przy merytorycznym wsparciu mec. Ewy Mazurkiewicz, Partnera – służą w szczególności dr Marcin Balicki, dr Grzegorz Keler, Igor Sobieski oraz Szymon Jelonek.

Zespół FinTech zaprasza również na łamy bloga SPCG, do dedykowanej sekcji SPCGforFINTECH, gdzie prawnicy kancelarii dzielą się praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi nowinek legislacyjnych oraz doświadczeń zebranych w codziennej pracy z podmiotami sektora finansowego w zakresie nowych technologii.

 

 

 

 

Kontakt

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.