Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi oraz doradztwa prawnego i regulacyjnego dla firm z szeroko pojętego sektora finansowego: banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, domów maklerskich oraz TFI. W szczególności, mamy duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych w typowych dla tego sektora sprawach. Opracowujemy również liczne opinie prawne (eksperckie), związane z różnymi zagadnieniami z zakresu prawa bankowego, prawa instytucji finansowych i prawa cywilnego.

Nasi prawnicy świadczą szerokie spektrum usług doradczych, a w szczególności:

 • przy sporządzaniu i negocjowaniu umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń dotyczących finansowania skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • na rzecz banków zagranicznych prowadzących działalność w Polsce w związku z kredytami na rzecz polskich przedsiębiorstw oraz innymi transakcjami, głównie w odniesieniu do zabezpieczeń na gruncie prawa polskiego;
 • w procesach sądowych specyficznych dla sektora (sprawy odszkodowawcze, sprawy frankowe, sprawy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego itp.);
 • w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie regulacji ostrożnościowych, tajemnicy bankowej, rachunków bankowych, kredytów konsumenckich, AML/CFT, outsourcingu, danych osobowych, zabezpieczeń wierzytelności oraz ogólnych zagadnień prywatnego i publicznego prawa bankowego;
 • w sporach z regulatorami, w tym UOKiK, KNF i PUODO, w tym w sprawach sądowych z zakresu prawa antymonopolowego instytucji kredytowych i finansowych oraz prawa konsumenckiego;
 • przy sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej, w tym wzorców umów i regulaminów;
 • w projektach dotyczących restrukturyzacji kredytów, w tym kredytów konsorcjalnych;
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i doradztwo przy skomplikowanych windykacjach;
 • w zakresie bieżącej pomocy prawnej z dziedziny działalności bankowej (legal helpdesk);
 • w reprezentowaniu zbywców i nabywców pakietów wierzytelności, w tym wierzytelności przeterminowanych w transakcjach sekurytyzacyjnych w tym z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych;
 • w procesach nabywania akcji instytucji finansowych oraz reprezentowanie Klientów przed właściwymi organami (KNF, UOKiK) w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód;
 • w związku z pełnieniem przez banki roli depozytariuszy funduszy inwestycyjnych, w tym przy implementacji ZAFI i UCITS V oraz reprezentacji w sporach związanych z pełnieniem roli depozytariusza funduszu inwestycyjnego;
 • na rzecz banków prowadzących działalność maklerską oraz zależnych od nich domów maklerskich w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem firm inwestycyjnych, w tym wsparciu we wdrażaniu MIFID I i MIFID II.

Od lat współpracujemy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izbą Domów Maklerskich w zakresie doradztwa w pracach legislacyjnych i przy tworzeniu standardów środowiskowych dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy oraz dla domów i biur maklerskich.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.