Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Świadczymy pomoc prawną w zakresie doradztwa w obszarze prawa administracyjnego materialnego oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych.

Do dziedzin prawa administracyjnego, w których posiadamy największe doświadczenie, należą:

  • prawo budowlane, wraz z regulacją dotyczącą wyrobów budowlanych;
  • prawo zagospodarowania przestrzennego;
  • prawo ochrony środowiska, wraz z gospodarką odpadami;
  • prawo działalności gospodarczej, w tym prawo regulujące wydawanie koncesji i zezwoleń potrzebnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradzamy klientom we wszystkich kwestiach prawnych związanych z realizacją zamierzeń budowlanych, co obejmuje analizę zapisów planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji, reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie.

Reprezentujemy klientów w procedurach uchwalania planu miejscowego i jego zmiany, a także uczestniczymy w sporach związanych z uchwalaniem przepisów prawa miejscowego, w tym w szczególności dotyczących zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie świadczymy pomoc prawną zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i dla podmiotów samorządu terytorialnego.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych, w tym w szczególności inwestycji drogowych. W tym zakresie doradzaliśmy zarówno inwestorom, jak i organom samorządowym, a także podmiotom instytucjonalnym, których interes prawny został naruszony poprzez realizację danej inwestycji.

Z realizacją inwestycji wiążą się także aspekty ochrony środowiska. W tym zakresie dysponujemy bogatym doświadczeniem we wszelkich aspektach związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności w kwestiach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wspomagamy klientów w uzyskiwaniu wszelkich decyzji i pozwoleń w zakresie ochrony środowiska koniecznych dla podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, włączając w to także uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych.

Wśród naszych klientów są również producenci materiałów budowlanych, stad posiadamy duże doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu.

Nasi prawnicy reprezentują klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych związanych z kwestiami właściwymi dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniamy reprezentację we wszelkich postępowaniach związanych z działalnością inwestycyjną, w tym w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych w celu uzyskania zezwoleń lub koncesji koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej, a także we wszelkich innych postępowaniach dotyczących kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia i osób, handlu alkoholem, w tym handlu hurtowego itp.

Zespół prawników SPCG zajmujących się prawem administracyjnym reprezentuje klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kontakt
Sławomir Dudzik - radca prawny
Sławomir
Dudzik
radca prawny
Partner Zarządzający
Jakub Górski - radca prawny
Jakub
Górski
radca prawny
Partner Zarządzający

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.