Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie postępowań:

 • karnych;
 • karnoskarbowych;
 • w sprawach o wykroczenia;
 • w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz
 • dyscyplinarnych.

Dysponujemy szczególnym doświadczeniem w przedmiocie postępowań dotyczących przestępstw:

 • przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym związanych z tym obrotem przestępstw przeciwko mieniu;
 • przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • przeciwko ochronie informacji;
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;
 • dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
 • karnoskarbowych;
 • związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych;
 • prywatno-skargowych o zniesławienie lub zniewagę.

Nasi prawnicy świadczą usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, w tym organy właściwe do prowadzenia postępowań karnoskarbowych, a także na etapie postępowań sądowych, zarówno przed sądami pierwszej instancji, jak i sądami odwoławczymi oraz Sądem Najwyższym.

W postępowaniach karnych i karnoskarbowych występujemy w roli obrońców podejrzanych i oskarżonych, w roli pełnomocników pokrzywdzonych, w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych, a także w roli pełnomocników powodów cywilnych w ramach postępowań karnych.

Z powodzeniem reprezentowaliśmy naszych klientów w wielu postępowaniach, chroniąc ich interesy, zarówno w sytuacji, gdy wnosili oni lub popierali oskarżenie, jak i wówczas, gdy korzystali z obrony w związku ze stawianymi im przez właściwe organy zarzutami lub w związku z innymi kierowanymi w stosunku do nich działaniami organów ścigania lub sądów. Podejmowane przez nas działania pozwalały niejednokrotnie zakończyć postępowanie na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie sądowe, w wyniku jego umorzenia na etapie postępowania przygotowawczego lub w ramach wstępnych czynności sądowych. Działania prawników kancelarii doprowadzały do uchylenia niekorzystnych dla klientów orzeczeń sądów oraz innych organów.

Posiadając bogate i wszechstronne doświadczenie praktyczne i teoretyczne, sporządzamy także opinie i analizy prawne dotyczące wszelkich problemów karnoprawnych i karnoskarbowych, w tym również w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary, zarówno w zakresie aspektów związanych z prowadzonymi już postępowaniami karnymi lub karnoskarbowymi, czy też postępowaniami związanymi z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych, jak i służących wyeliminowaniu określonych ryzyk przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.