Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości. Doradzamy w zakresie podatków personalnych, uwzględniając w tym zakresie aspekty związane z prawem pracy i przepisami prawa ubezpieczeń społecznych.

Doradzamy również w zakresie wykładni i stosowania postanowień międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a także dyrektyw i innych przepisów unijnych dotyczących kwestii podatkowych.

We wszystkich prowadzonych sprawach i transakcjach bierzemy pod uwagę aspekty podatkowe, analizując ryzyka podatkowe z nimi związane, a także doradzając w zakresie efektywnego podatkowo planowania inwestycji oraz transakcji krajowych i zagranicznych.

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa w zakresie wszelkiego rodzaju zobowiązań podatkowych, w tym w szczególności:

  • przygotowujemy opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego;
  • przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • opiniujemy projektowane przedsięwzięcia oraz umowy pod kątem skutków podatkowych, z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych;
  • doradzamy przy stosowaniu przepisów podatkowych dotyczących obrotu tzw. towarami wrażliwymi;
  • doradzamy przy tworzeniu wewnętrznych procedur i innych regulacji mających na celu ograniczenie ryzyka podatkowego i odpowiedzialności osobistej kadry kierowniczej za rozliczenia podatkowe;
  • przygotowujemy analizy due diligence z zakresu prawa podatkowego;
  • wspieramy naszych klientów w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych i podatkowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, obejmującym również podatkowe aspekty transakcji, w tym transakcji polegających na łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek, nabywaniu spółek oraz przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także transakcji dotyczących nieruchomości oraz wszelkich transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym. Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu i obsłudze transakcji, uwzględniające również ich aspekty podatkowe.

Oferujemy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju postępowaniach związanych z zobowiązaniami podatkowymi, tj. w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Usługi kancelarii w tym zakresie obejmują w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także zastępstwo procesowe klientów w toku prowadzonych postępowań.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących określania lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku, zwrotu podatku VAT, wnioskowania o zastosowanie ulg podatkowych oraz uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Doradzamy i reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych i postępowaniach zabezpieczających związanych ze zobowiązaniami podatkowymi.

Doradzamy oraz reprezentujemy klientów również w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatników.

Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie oraz niezbędne przygotowanie teoretyczne w zakresie postępowań karnoskarbowych, w tym na rzecz członków organów zarządzających podmiotów gospodarczych, a także w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa podatkowe i celne.

Kontakt
Jakub Górski - radca prawny
Jakub
Górski
radca prawny
Partner Zarządzający

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.