Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wszystkie zagadnienia prawne z tego zakresu realizowane są przez dedykowany zespół prawników, nadzorowany przez mec. Adama Kostrzewę, kierującego praktyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w naszej kancelarii. Usługi te obejmują w szczególności bieżącą obsługę przedsiębiorców (również w tzw. modelu „helpdesk”), która ma na celu ograniczenie ryzyk biznesowych związanych ze stosowaniem prawa pracy. Każdemu Klientowi dedykujemy prawnika do pierwszego kontaktu, który na bieżąco reaguje na potrzeby Klienta.

Z doświadczenia wiemy, że uzyskanie niezwłocznej i profesjonalnej rekomendacji, pozwala Klientowi na ograniczenie zaangażowania go w rozwiązywanie, często nieoczywistych, problemów prawno-pracowniczych. W ramach świadczonych usług opracowujemy dokumentację pracowniczą, w tym umowy o pracę oraz kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności (w szczególności pomagamy właściwe definiować tajemnicę przedsiębiorstwa), umowy dotyczące ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, czy też o odpowiedzialności materialnej pracowników. Przygotowujemy również regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne wymagane w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Doradztwo Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.:

  • tworzenie regulaminów wewnętrznych oraz programów pracowniczych;
  • ustalanie zasad zatrudniania pracowników i współpracowników, w tym w szczególności przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów z kadrą menadżerską, umów o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji oraz doradztwo w zakresie innych form zatrudnienia;
  • opracowanie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej;
  • bieżącą analizę rozliczania czasu pracy,
  • restrukturyzację spółek i restrukturyzację zatrudnienia;
  • przygotowanie procesu zwolnień indywidulanych i grupowych;
  • analizę prawną due diligence z zakresu prawa pracy oraz przeprowadzanie audytów prawno-pracowniczych;
  • wsparcie w relacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach sporów zbiorowych;
  • wsparcie w postępowaniach przez Państwową Inspekcją Pracy;
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych z pracownikami jak również w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych związane z realizacją przez pracodawców obowiązku w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
Kontakt

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.