Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Jednym z głównych przedmiotów działalności naszej kancelarii jest doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach sądowych. Zespół praktyki prowadzenia spraw sądowych SPCG posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów we wszystkich instancjach i we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych oraz karnych, tak przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi.

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • spory z zakresu prawa spółek (spory korporacyjne);
  • spory z zakresu prawa cywilnego, w tym spory wynikłe na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów (w tym umów handlowych, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów dotyczących nieruchomości) oraz spory dotyczące czynów niedozwolonych;
  • spory z zakresu nieuczciwej konkurencji;
  • spory z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;
  • spory dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
  • spory z zakresu prawa pracy;
  • spory dotyczące wszelkiego typu odszkodowań (m. in. z tytułu niewykonania umów, nienależytego wykonania umów, kar umownych, deliktów ze szczególnym uwzględnieniem błędów w sztuce lekarskiej);
  • spory z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • reprezentację członków zarządów w postępowaniach odszkodowawczych z tytułu pełnienia funkcji lub obowiązków służbowych.

Prowadziliśmy wiele głośnych w Polsce postępowań spornych na rzecz Klientów m.in. z branży telekomunikacyjnej, budowlanej, przemysłowej, transportowej, handlu, finansów i bankowości, a także obrotu nieruchomościami. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.

Posiadamy rozległe doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Sądem Okręgowym w Warszawie, a następnie przed Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym, z odwołań (lub zażaleń) od decyzji organów regulacyjnych oraz na wcześniejszym etapie postępowań administracyjnych – w tym dotyczących nakładania kar pieniężnych. Doświadczenie to zdobywaliśmy prowadząc ponad sto procesów przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Prowadzimy również sprawy dotyczące naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, obejmujących m.in. naruszenie dobrego imienia, prawa do prywatności, czci, tajemnicy korespondencji, wizerunku, renomy, etc. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa prasowego, w tym o publikację sprostowań prasowych oraz ochronę dóbr osobistych w sprawach wchodzących w zakres szeroko rozumianej debaty publicznej. W ramach tej ostatniej specjalizacji świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, których dobre imię i cześć zostały naruszone przez osoby pełniące funkcje publiczne, jak również przez publikacje w środkach masowego przekazu.

 

Kontakt
Jakub Górski - radca prawny
Jakub
Górski
radca prawny
Partner Zarządzający
Paweł Węc - radca prawny
Paweł
Węc
radca prawny
Partner
Sławomir Dudzik - radca prawny
Sławomir
Dudzik
radca prawny
Partner Zarządzający
Piotr Kamiński - radca prawny
Piotr
Kamiński
radca prawny
Partner Zarządzający

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.