Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Specjalizuje się w projektach typu M&A, prawie korporacyjnym oraz obowiązkach raportowych spółek publicznych (w szczególności wynikających z Rozporządzenia MAR). Posiada również doświadczenie w zakresie sekurytyzacji i nabywania portfeli wierzytelności.

W swojej praktyce uczestniczyła zarówno w transakcjach łączenia, przejęcia (spółek, ich przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw), jak i w projektach polegających na wprowadzeniu inwestora strategicznego lub finansowego do spółki. Wspierała Klientów SPCG w projektach o charakterze joint venture. Posiada doświadczenie w zakresie transakcji z udziałem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, wezwań do zbywania akcji spółek publicznych, a także opracowywania prawnych aspektów programów motywacyjnych (w tym opartych o emisję papierów wartościowych, także w spółkach publicznych).

Zakończone sukcesem przy Jej wsparciu transakcje dotyczyły podmiotów m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, FinTech, e-commerce, farmaceutycznego, medycznego, budowlanego, spożywczego oraz motoryzacyjnego. W ramach projektów, w których uczestniczy, zajmuje się zarówno opracowaniem struktury i założeń transakcji oraz zabezpieczeń, opracowaniem dokumentacji transakcyjnej (z uwzględnieniem ryzyk zidentyfikowanych w procesie due diligence) jak i bezpośrednim wsparciem Klientów w negocjacjach.
Doradzała w szczególności
Grupie Danfoss
w odniesieniu do polskich aspektów prawnych globalnej transakcji polegającej na sprzedaży linii biznesowej White Drive Motors and Steering na rzecz Grupy Interpump.
Enterprise Investors
w transakcji nabycia udziałów w Modular System Sp. z o.o.
Wspólnikom Obido Sp. z o.o.
w transakcji sprzedaży serwisu obido.pl na rzecz OLX Global B.V.
Enterprise Investors
w procesie reorganizacji grupy kapitałowej Nu-Med i dostosowania jej do wymogów stawianych przez podmiot udzielający grupie finansowania.
Vafo Group a.s.
w transakcji nabycia 100% udziałów w Carry Pet Food Sp. z o.o.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
w inwestycji w fintech Autenti sp. z o.o.
Grupa Aon
w odniesieniu do polskich aspektów prawnych globalnej transakcji polegającej na sprzedaży platformy zarządzania świadczeniami oraz procesów biznesowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim na rzecz funduszy private equity powiązanych z Blackstone.
GE Aviation
w zakresie polskich aspektów prawnych utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa (joint venture) pomiędzy GE Aviation, a spółką zależną Lufthansa.
PRA Group
w transakcji nabycia akcji DTP S.A.
Enterprise Investors
przy nabyciu większościowego pakietu akcji spółki Nu-Med Grupa S.A., posiadającej ośrodek radioterapii w Elblągu.
ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
w procesie łączenia tych spółek.
Work Service S.A.
przy transakcji dotyczącej nabycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez PineBridge New Europe Partners II, L.P. za pośrednictwem spółki celowej.
Talanx International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company
przy nabyciu akcji TUiR Warta S.A. od KBC Insurance N.V.
Talanx International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company
w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczącym zamiaru bezpośredniego nabycia akcji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. i pośredniego nabycia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. oraz innych spółek z grupy Warta.
Boshoku Automotive Poland S.A.
przy transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Polytec Nieruchomości Polska sp. z o.o.
ADM Szamotuły sp. z o.o.
w projekcie polegającym na utworzeniu spółki joint venture EOL sp. z o.o., działającej w sektorze spożywczym oraz sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz tej spółki.
Biuro

Kancelaria prawna Warszawa

Kancelaria prawna
w Warszawie:
ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Tel. +48 22 244 83 00

Faks: +48 22 244 83 01

warszawa@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 2007

Języki

angielski

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.