Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Kieruje pracami warszawskiego oddziału SPCG.

Doświadczenie zdobywał w pracy zarówno w administracji państwowej (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, poprzednik KNF) jak i w międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A, sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności.

Wielokrotnie reprezentował klientów w procesach dotyczących nabywania akcji instytucji finansowych, postępowaniach administracyjnych przed KNF, przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i innych transakcji na rynku kapitałowym, w tym wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej.

Od kwietnia 2019 r. jest przedstawicielem regionu CEE w grupie konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC).
Doradzał w szczególności
Vestor Dom Maklerski S.A.
w procesie uruchomienia funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych
AgioFunds TFI S.A. / Beta Securities Poland S.A.
przy utworzeniu pierwszego w Polsce portfelowego FIZ Beta ETF WIG20TR, który uzyskał zezwolenie KNF
PRA Group
przy nabywaniu portfeli wierzytelności od banków oraz przy przejęciu spółki DTP S.A.
Hoist
przy nabywaniu portfeli wierzytelności od banków
Serinus Energy Inc.
w procesie dopuszczenia i wprowadzenia jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Work Service S.A.
przy transakcji dotyczącej nabycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez PineBridge New Europe Partners II, L.P. za pośrednictwem spółki celowej
Dom Inwestycyjny Investors S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności
BNP Paribas Bank Polska S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych
PTE WARTA S.A.
przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa PTE Warta S.A. oraz przejęcia zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska
Enterprise Investors
przy nabyciu mniejszościowego pakietu akcji spółki Nu-Med Grupa S.A., posiadającej ośrodek radioterapii w Elblągu
Dom Inwestycyjny Xelion S.A.
w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności
Biuro

Kancelaria prawna Warszawa

Kancelaria prawna
w Warszawie:
ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Tel. +48 22 244 83 00

Faks: +48 22 244 83 01

warszawa@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, 1997

Języki

angielski

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.