Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Bartłomiej Jarco specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym.

Swoje zainteresowania skupia głównie na sporach sądowych i arbitrażowych ze szczególnych uwzględnieniem sporów z zakresu prawa energetycznego oraz sporów korporacyjnych. Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia oraz koordynowania skomplikowanych procesów sądowych i arbitrażowych w różnych sektorach, w tym także toczących się w rozmaitych jurysdykcjach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie sporów obejmujących postępowania związane z ustalaniem praw do udziałów w spółkach. Reprezentował polskie i zagraniczne podmioty w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych ze stwierdzaniem nieważności i uchyleniem uchwał wspólników, wyłączaniem wspólników ze spółki oraz ustalaniem nieistnienia uchwał.

Specjalizuje się także w prawie energetycznym, w szczególności w kwestiach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym opłatami przyłączeniowymi. Posiada doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych.

Ekspert z zakresu procesów odszkodowawczych, w tym sporów o naprawienie szkody wyrządzonej wierzycielom spółki zależnej przez działania wspólnika.

W ramach swojej praktyki doradzał także w licznych sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji w tym sporach dotyczących działania banków komórek macierzystych.

Reprezentował licznych klientów w procesach związanych z transakcjami dotyczącymi nieruchomościowymi oraz projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w ramach postępowań mediacyjnych.

W ramach swojej praktyki wspiera klientów nie tylko na etapie postępowania spornego, ale i na etapie go poprzedzającym (etap przygotowania do procesu), jak również w toku rozmów i negocjacji mających na celu jego polubowne zakończenie.

Reprezentował również inwestorów w licznych sporach sądowo-administracyjnych związanych z decyzjami dotyczącymi budowy farm wiatrowych.

Laureat rankingu Gazety Prawnej Rising Stars 2014.
Doradzał w szczególności
Właścicielom farm wiatrowych
w szeregu sporów z największymi polskimi koncernami energetycznymi w związku z zerwaniem oraz odmową wykonywania długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej (PPA) oraz umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii w źródle odnawialnym (CPA)
Właścicielowi farmy wiatrowej
w precedensowym sporze sądowym dotyczącym zwrotu nieprawidłowo naliczonej i pobranej opłaty za przyłączenie farmy wiatrowej do sieci energetycznej
Polskim i szwedzkim udziałowcom
w sporach ze wspólnikiem mniejszościowym o przejęcie kontroli nad spółką prowadzącą inwestycję hotelową w Polsce, w tym w sporach o wyłączenie ze spółki, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz w rozmowach ugodowych w zakresie rozliczenia realizacji inwestycji
Stone Harbor Holdings B.V.
w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących próby wrogiego przejęcia przez fiński fundusz inwestycyjny udziałów w spółce będącej jednym z wiodących unijnych dostawców produktów promocyjnych oraz w rozmowach ugodowych kończących spór
ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
w procesie łączenia tych spółek
T-Mobile Polska S.A.
przy łączeniu spółek z grupy T-Mobile oraz przy przekształceniu spółki T-Mobile Polska S.A.
Martifer Renewables
przy sprzedaży projektów farm wiatrowych w północnej Polsce oraz w sporze sądowym na gruncie umowy sprzedaży udziałów w spółce będącej właścicielem farmy wiatrowej
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH
w największym w Polsce sporze korporacyjnym z międzynarodowym koncernem medialnym (i jego spółkami zależnymi) o udziały w wiodącym polskim operatorze telekomunikacyjnym, który to spór obejmował liczne postępowania procesowe i nieprocesowe, a następnie w rozmowach ugodowych w tej sprawie
Socrates Investment S.A. i Secus Investment Sp. z o.o.
w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w postępowaniach dotyczących przymusowego odkupu i wykupu akcji oraz w sporach w sprawie roszczeń związanych z zamianą akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
Grupie Gerium
w sporach sądowych (w tym o uzgodnienie ksiąg wieczystych oraz o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności) na tle rozliczeń umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
TC Dębica S.A.
w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych
Głównemu udziałowcowi Gerda Sp. z o.o.
w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, o wyłączenie wspólników, o zwrot dywidend oraz dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółki
Biuro

Kancelaria prawna Kraków (HQ)

Kancelaria prawna
w Krakowie:
ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2006

Języki

angielski

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.