Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie administracyjnym, w tym ochrony środowiska, energetycznym oraz inwestycji budowlanych, sądowo administracyjnym i M&A.

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów branży OZE, w tym w zakresie prawa administracyjnego oraz transakcji M&A, przekształceń spółek celowych (SPV) oraz transakcji nabycia praw projektowych do projektów OZE (ATA/APA). Doradzał przy pozyskiwaniu przez spółki branży OZE finansowania na cele realizacji projektów kompleksów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, w tym również w zakresie warunków udzielania zabezpieczeń finansowych dla realizacji inwestycji (m.in. zastawów rejestrowych). Doradzał w transakcjach nabycia udziałów oraz majątku wiodących spółek krajowych, również w transgranicznych transakcjach M&A. W licznych projektach współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, w tym przy realizacji due diligence w transgranicznych transakcjach M&A.

Reprezentował klientów kancelarii w wielu sporach administracyjnych z przeciwnikami wdrażania projektów OZE, dotyczących w szczególności sporów o ważność pozwoleń na budowę dla elektrowni. Prowadzi szereg postępowań sądowo-administracyjnych związanych z realizacją procesów budowlanych.

Doradza w sporach korporacyjnych i przy przekształceniach spółek kapitałowych.

Prowadził zajęcia dotyczące ładu korporacyjnego dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu „Akademia Spółek Kapitałowych” ELSA.

Nadzoruje zespół prawników SPCG zajmujący się reprezentacją banków w sporach z zakresu realizacji, ważności i skuteczności umów kredytów walutowych.
Doradzał w szczególności
FORESPO POLAND S.A.
w transakcji sprzedaży majątku i nieruchomości spółki na rzecz PKP CARGO S.A.;
TERMO ORGANIKA sp. z o.o.
w transakcji sprzedaży wszystkich udziałów spółki na rzecz HOLDING SOPREMA S.A.;
AKUO
przy transakcji sprzedaży części udziałów spółek celowych zajmujących się realizacją farm wiatrowych na rzecz francuskiego funduszu inwestycyjnego oraz przy pozyskiwaniu przez te spółki celowe finansowania trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 130MW (63 elektrownie wiatrowe) z konsorcjum banków;
grupie EWG
przy transakcjach dotyczących zbycia projektów dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 250 MW w formie sprzedaży udziałów w spółce celowej oraz sprzedaży składników majątkowych projektów;
grupie Martifer Renawables
w rozwoju projektów farm elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych, a także przy sprzedaży składników majątkowych projektów;
Resun Sp. z o.o.; Moko Capital Sp. z o.o. sp. kom; oraz Sunfruits Sp. z o.o.
w realizacji transakcji sprzedaży projektów farm fotowoltaicznych zarówno w formie sprzedaży udziałów w spółce celowej jak i sprzedaży składników majątkowych projektów obejmujących nabycie łącznie 9 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 750 MW;
grupie EWG
w realizacji transakcji zbycia projektu farmy wiatrowej o mocy ok 100 MW w formie sprzedaży składników majątkowych projektu;
SAMIRO ENERGY JURKOWSKA sp. z o.o. sp. k.
przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce posiadającej zrealizowaną i działającą elektrownię wiatrową;
Bankowi Gospodarstwa Krajowego
przy tworzeniu Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych oraz przy tworzeniu ich strategii i polityki inwestycyjnej;
spółkom z grupy ANGEL
w licznych sporach i postępowaniach sądowo-administracyjnych związanych z realizacją inwestycji;
ALPIQ / Po Prostu Energia Spółka Akcyjna
przy wprowadzaniu alternatywnego sprzedawcy energii elektrycznej na rynek sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców detalicznych;
Getin Noble Bank S.A.
w sporach o charakterze odszkodowawczym;
Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.
w postępowaniach egzekucyjnych oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych dotyczących kredytobiorców Banku;
BNP Paribas Bank Polska S.A.
w sporach sądowych związanych z realizacją umów kredytowych;
Bank BPH S.A.
w sporach sądowych związanych z realizacją umów kredytowych;
Deutsche Bank Polska S.A.
w sporach sądowych związanych z realizacją umów kredytowych;
Biuro

Kancelaria prawna Kraków (HQ)

Kancelaria prawna
w Krakowie:
ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2015

Języki

angielski

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.