Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG reprezentowała sieć Leroy-Merlin Polska w sporze arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan dotyczącym dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych). Były dostawca pozwał sieć Leroy-Merlin Polska o zwrot ustalonych przez strony rocznych i miesięcznych bonusów od obrotu (premii pieniężnych) oraz upustów cenowych. Dostawca zarzucał przy tym, że tego rodzaju upusty i bonusy (premie) są pozbawione rzeczywistego ekwiwalentu i stanowią opłaty za przyjęcie towarów dostawcy do sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tzw. opłaty półkowe). Natomiast ich pobieranie utrudnia dostawcy dostęp do rynku w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z kolei sieć handlowa Leroy-Merlin Polska twierdziła, że wszelkie przyznane przez dostawcę upusty i rabaty, w tym bonusy (premie roczne) uzależnione od wartości obrotów pomiędzy stronami w danym okresie, to powszechnie spotykane w obrocie czynniki cenotwórcze, ustalane przez strony przy negocjacjach cenowych, które są elementem marży każdej ze stron. Pomniejszają one bowiem marżę dostawcy i jednocześnie powiększają marżę sieci handlowej jako kupującego. Tymczasem marża, zgodnie z wyraźnym brzmieniem przepisu art. 15 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. nie stanowi opłaty za przyjęcie towarów do sprzedaży. Ponadto, uzyskanie przez odbiorcę towarów rabatów i bonusów uzależnionych od określonego poziomu obrotów w danym okresie rozliczeniowym jest całkowicie zgodne z ustalonymi w tym zakresie zwyczajami rynkowymi.

Orzekający w sprawie Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan podzielił zarzuty Leroy-Merlin Polska wskazując, że bonus (premia pieniężna) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży stanowi w istocie rabat, który wchodzi w skład marży handlowej w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W konsekwencji, sąd arbitrażowy oddalił powództwo w całości.

Z ramienia SPCG sieć Leroy-Merlin Polska reprezentowali mec. dr Jakub Górski, partner oraz mec. Paweł Węc, Senior Associate.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.