Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Kancelaria SPCG reprezentowała MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny jako jednego z pięciu pozwanych w sporze dotyczącym zaniechania ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w związku z zarzucanym zawarciem przez akcjonariuszy porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki publicznej.

Podstawą powództwa był art. 73 ust. 2 oraz 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przepisy te nakazują akcjonariuszom, którzy zawarli porozumienie co do zgodnego głosowania na zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, wskutek którego przekroczyli 33% ogólnej liczby głosów, ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo zbycie akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów.

Stroną powodową w sprawie był jeden z akcjonariuszy spółki, który podnosił, że z uwagi na brak ogłoszenia przez członków rzekomego porozumienia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji poniósł szkodę, którą stanowi różnica pomiędzy ceną, za którą sprzedał on posiadane akcje, a ceną, która miałaby wynikać z wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Twierdzenia strony powodowej zostały przez Sąd Okręgowy w Warszawie uznane za bezzasadne i bezpodstawne, a powództwo oddalone w całości. Takie samo stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie, który następnie oddalił apelację akcjonariusza potwierdzając, że pomiędzy akcjonariuszami nie było żadnego porozumienia co do zgodnego głosowania na zgromadzeniu oraz prowadzenia wspólnej polityki. Sąd Apelacyjny poczynił również analizę teoretyczną w której potwierdził, że nawet gdyby hipotetycznie przyjąć istnienie porozumienia – co nie miało jednak miejsca – to porozumienia ad hoc nie wchodzą w zakres normowania art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie.

Z ramienia SPCG, MetLife OFE reprezentowali mec. Ewa Mazurkiewicz i mec. Artur Zapała – Partnerzy oraz mec. Magdalena Gutowska, Associate.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.