Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG z powodzeniem reprezentowała spółkę z grupy Tesco w sporze z byłym franczyzobiorcą, prowadzącym uprzednio kilka sklepów w ramach przejętej przez spółkę od Geant Polska sieci franczyzowej Leader Price. Franczyzobiorca pozywając spółkę zarzucał między innymi, że skutkiem przejęcia przez spółkę sklepów Leader Price było wypowiedzenie mu trzech zawartych z Geant Polska umów franczyzowych przed upływem terminu ich obowiązywania. Zdaniem powoda nastąpiło to w sposób sprzeczny z postanowieniami umów franczyzowych, w wyniku czego miał ponieść szkodę w wysokości 30.000.000 PLN. Z tego tytułu franczyzobiorca domagał się zapłaty przez spółkę odszkodowania oraz należnych z tego tytułu odsetek ustawowych.

Kancelaria, w imieniu spółki z grupy Tesco, argumentowała między innymi, że dochodzone pozwem roszczenie jest bezzasadne, albowiem zawarte przez powoda umowy franczyzowe nie zostały w żaden sposób naruszone. Ponadto, spółce nie można skutecznie przypisać odpowiedzialności za zobowiązania Geant Polska, w tym jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie i wypowiedzenie umów franczyzowych, albowiem nie jest ona następcą prawnym Geant Polska pod tytułem ogólnym i z tego tytułu nie ponosi ona jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec powoda.

Orzekający w sprawie Sąd pierwszej instancji w pełni podzielił sformułowane przez Kancelarię zarzuty przeciwko żądaniu pozwu wskazując, że dochodzone pozwem roszczenie jest w całości bezzasadne, a spółce nie można zasadnie przypisać odpowiedzialności odszkodowawczej za rzekome naruszenie zawartych z powodem umów franczyzowych. W konsekwencji dochodzone pozwem żądanie zostało w całości oddalone.

Z ramienia SPCG, spółkę z grupy Tesco reprezentowali dr Jakub Górski, Partner, mec. Paweł Węc, Senior Associate oraz aplikantka adwokacka Aleksandra Tabor.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.