Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG reprezentowała WPO ALBA S.A., wiodącego europejskiego dostawcę usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w sporze dotyczącym wykonania umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawartej z jedną z gmin województwa dolnośląskiego. Spółka nie uzyskała zapłaty za usługi zrealizowane na rzecz gminy, albowiem gmina jako odbiorca usług już po wykonaniu umowy obciążyła spółkę karami umownymi w wysokości ponad 15 mln zł, potrącając naliczone kary z wynagrodzeniem należnym spółce i bezzasadnie odmawiając zapłaty należnego spółce wynagrodzenia.

Orzekający w sprawie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił roszczenie spółki o zapłatę należnego z tego tytułu wynagrodzenia, a jednocześnie stwierdził, że w sprawie brak było uzasadnionych podstaw do obciążania spółki przez gminę wielomilionowymi karami umownymi. Zdaniem Sądu spółka wykonała należycie wszystkie swoje zasadnicze zobowiązania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, a kary umowne zostały naliczane już po wykonaniu umowy. Nie pełniły one zatem funkcji mobilizującej spółkę do prawidłowej realizacji umowy i zostały naliczone w związku z realizacją jedynie ubocznych świadczeń umownych, co Sąd Apelacyjny uznał za działanie nielojalne i sprzeczne z celem zastrzeżenia kar umownych. Ponadto, gmina nie wykazała, aby faktycznie poniosła z tego tytułu jakąkolwiek szkodę majątkową. Ze względu na powyższe Sąd uznał, ze naliczone spółce kary umowne są rażąco wygórowane i powinny zostać zmiarkowane i obniżone z kwoty 15 mln zł do kwoty 50 tys zł. Tym samym kara umowna została zmniejszona do wartości 0,3% jej pierwotnie naliczonej wysokości.

Z ramienia SPCG, spółkę WPO ALBA S.A. reprezentował zespół pod kierownictwem Partnera Krystiana Radłowskiego, w skład którego wchodzili mec. Paweł Węc, Senior Associate i mec. Paweł Łękawski, Associate.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.