Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Kancelaria SPCG wygrała prawomocnie proces prowadzony w imieniu byłych właścicieli spółki Merlin.pl S.A. przeciwko M.Ś. o realizację zobowiązań z tzw. opcji put zawartej w umowie inwestycyjnej.

Dochodzone w postępowaniu roszczenie obejmowało zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli w celu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Spór między stronami dotyczył rzekomego wygaśnięcia opcji put oraz tego, czy umowa przedwstępna zawarta w zwykłej formie pisemnej wywiera tzw. skutek silniejszy, jeżeli w tejże umowie zastrzeżono formę szczególną dla umowy przyrzeczonej. Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił roszczenie, zobowiązując pozwanego do złożenia stosownego oświadczenia woli.

Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację strony pozwanej, tym samym prawomocnie przesądzając o uwzględnieniu wniesionego powództwa. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 40.000.000 zł.

W imieniu byłych właścicieli spółki Merlin S.A. postępowanie prowadziła adw. Agnieszka Soja, Partner.

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.