Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG wygrała przed Sądem Najwyższym spór o odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy przez spółkę akcyjną w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

W wyroku z dnia 26.04.2016 r. sygn. II CSK 352/15 Sąd Najwyższy w pełni podzielił stanowisko SPCG, że prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały walnego zgromadzenia w zakresie dnia dywidendy, który ma skutek ex tunc, powoduje przywrócenie stanu prawnego z okresu sprzed podjęcia wadliwej uchwały, a zatem następuje pełna restytucja prawa do dywidendy po stronie akcjonariuszy bezprawnie wyeliminowanych z kręgu osób uprawnionych do dywidendy na podstawie wadliwej uchwały. Oznacza to, że w odniesieniu do takich akcjonariuszy roszczenie o wypłatę dywidendy powstało w terminie przewidzianym w uchwale o wypłacie dywidendy i tym samym przysługuje im roszczenie o odsetki za opóźnienie liczone od tegoż terminu.

Sąd Najwyższy podzielił również w pełni stanowisko Kancelarii, że roszczenia o odsetki nie niweczy i nie ogranicza udzielone przez sąd zabezpieczenie w postaci zakazu wykonania wadliwej uchwały przez czas trwania postępowania.

Wartość przedmiotu sporu wynosiła ok. 9.000.000 PLN.

Postępowanie było prowadzone przez Partnerów SPCG – mec. Agnieszkę Soja i mec. Piotra Kamińskiego.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.