Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

W poniedziałek 29 stycznia br. zainaugurowała swoją działalność Polska Rada Przedsiębiorców (PRP). Będzie doradczym ciałem Pracodawców RP – jednej z największych organizacji biznesowych w Polsce. Ma również być pomostem pomiędzy przedsiębiorcami a rządem RP.

PRP powstała z inicjatywy biznesu, a utworzyło ją kilkudziesięciu przedstawicieli największych polskich firm. Wśród nich obecne są również podmioty rynku usług doradztwa prawnego, w tym kancelaria prawna SPCG, reprezentowana na inauguracyjnym posiedzeniu przez jej współzałożyciela i Partnera Zarządzającego – dra. Jakuba Górskiego.

Według inicjatorów oraz przewodniczącego PRP Rafała Brzóski, Polska Rada Przedsiębiorców ma być wiodącą siłą w procesie transformacji, kierując polską gospodarkę w przyszłość opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz umocnionej pozycji na arenie międzynarodowej.

Jestem głęboko przekonany, że powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców stanowi kolejne otwarcie na konstruktywny dialog między sektorem biznesowym a rządem. Współpraca ta jest kluczowa dla skutecznego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu naszego kraju – dodawał Rafał Dutkiewicz, szef Pracodawców RP.

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rada przedstawiła listę najważniejszych stawianych sobie celów, przedstawiamy je poniżej. W grupach roboczych uczestniczyć będą reprezentanci zespołu prawnego SPCG.

  1. Transparentny Dialog Społeczny: PRP stawia na otwartą i uczciwą komunikację z rządem i społeczeństwem. Naszym celem jest wspieranie rządzących w budowaniu wzajemnego zrozumienia i poszanowania różnych wartości i perspektyw.
  2. Przewidywalność i klarowność prawa: PRP dąży do współtworzenia przepisów prawnych poprzez przeprowadzanie eksperckich konsultacji i zgłaszanie postulatów do procedur legislacyjnych. Cel to stworzenie przepisów jasnych, precyzyjnych i stabilnych, umożliwiających efektywne planowanie i działanie przedsiębiorstw, korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla obywateli.
  3. Sprawny i uczciwy system podatkowy: PRP popiera reformy mające na celu stworzenie sprawiedliwego, klarownego i łatwego do zrozumienia systemu podatkowego, motywującego inwestycje i innowacje oraz dostosowanego do potrzeb zarówno korporacji, jak i MŚP.
  4. Wsparcie dla polskich firm zagranicą: PRP aktywnie promuje polskie przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej, wspierając ich ekspansję i konkurencyjność, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Polski.
  5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu: PRP zobowiązuje się do budowy mostów pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym, stymulując wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny poprzez skoordynowane wysiłki obu sektorów.
  6. Polska siła ekonomiczna w Europie:PRP dąży do wzmocnienia pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie, m. in. poprzez rozwój partnerstwa z Ukrainą oraz uczestnicząc w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych.
  7. Programy Smart Immigration: PRP angażuje się w tworzenie elastycznych i atrakcyjnych systemów imigracyjnych, przyciągając najwyższej klasy talenty z globalnej społeczności.
  8. Współpraca Nauka-Biznes: PRP wspiera przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, sprzyjając dynamicznemu wdrażaniu innowacji.
  9. Wyrównywanie szans dla polskich firm: PRP promuje zdrową konkurencję, dążąc do stworzenia równych warunków dla krajowych przedsiębiorstw.
  10. Zielona energia i elektromobilność: PRP intensywnie wspiera transformację energetyczną poprzez projekty oparte na zielonych źródłach energii i elektromobilności.

Więcej informacji:

Pracodawcy RP –> https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/polska-rada-przedsiebiorcow

Rzeczpospolita –> https://www.rp.pl/biznes/art39758671-powstala-polska-rada-przedsiebiorcow-silna-wspolpraca-z-rzadem

Puls Biznesu –> https://www.pb.pl/topowi-biznesmeni-lacza-sily-chca-wesprzec-reformowanie-gospodarki-1206693

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.