Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

W dniu 20 października 2022 r. Financial Litigation Team kancelarii prawnej SPCG, tj. mec. Aleksandra Grzesiak, mec. Szymon Jelonek oraz mec. Piotr Rodziewicz, przy merytorycznym wsparciu w ramach przygotowań Partnerów kancelarii – mec. Artura Zapały oraz mec. Ewy Mazurkiewicz, poprowadzili seminarium dla kilkudziesięciu członków i gości Izby Domów Maklerskich pt. „Roszczenia klientów wobec firm inwestycyjnych. Potencjalne zarzuty, sposoby rozstrzygania, aktualne trendy w orzecznictwie.”

Na seminarium zespół FinLiti podzielił się swoimi doświadczeniami i praktycznymi obserwacjami na temat:

  • zmian w świadomości klientów firm inwestycyjnych, w tym w szczególności ich nastawienia na aktywne dochodzenie roszczeń;
  • statusu klienta w sporze z firmą inwestycyjną w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uznawania tych klientów za konsumentów;
  • podstaw i przesłanek odpowiedzialności cywilnej firm inwestycyjnych w relacji z klientami;
  • postrzegania firm inwestycyjnych przez sądy powszechne w orzecznictwie;
  • sfer działalności firm inwestycyjnych najbardziej narażonych na uchybienia, które mogą stać się podstawą dochodzenia roszczeń;
  • najczęściej spotykanych w obrocie zarzutów;
  • pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym postępowań reklamacyjnych oraz z udziałem Rzecznika Finansowego – interwencyjnych i polubownych;
  • specyfiki postępowania sądowego między instytucją finansową a jej klientem;
  • kluczowych z punktu widzenia firm inwestycyjnych, projektowanych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
  • koncepcji związanych z projektowanym Sądem Rynku Kapitałowego.

Wybrane zagadnienia z powyżej wskazanych były także poruszane przez członków zespołu Financial Litigation w różnego rodzaju publikacjach – naukowych i publicystycznych, do których można znaleźć odesłania na blogu kancelarii SPCG w sekcji FinLiti.

Serdecznie dziękujemy Izbie Domów Maklerskich oraz wszystkim słuchaczom za udział i interesujące pytania. Przed nami kolejne projekty szkoleniowe i seminaryjne, zachęcamy zatem do śledzenia strony internetowej oraz mediów społecznościowych kancelarii prawnej SPCG. Natomiast w razie pytań prawnych, eksperci z działu regulacji rynku kapitałowego oraz Financial Litigation pozostają do Państwa dyspozycji.

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.