Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanych inwestycji lub innych projektów wymagających konsultacji prawnych w zakresie aspektów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

W tym obszarze nasz doświadczenie obejmuje w szczególności:

 • doradztwo przy projektach inwestycyjnych z uwzględnieniem wymagań wynikających z polskich i unijnych przepisów w przedmiocie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z planowaniem przestrzennym oraz obszarami chronionymi, w tym obszarami objętymi programem Natura 2000;
 • doradztwo w trakcie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności w zakresie prawnych wymogów karty informacyjnej o przedsięwzięciu, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymaganych monitoringów, wszelkich uzgodnień i opinii wydawanych w trakcie takich postępowań, decyzji środowiskowych;
 • kompleksowe doradztwo w zakresie wymogów środowiskowych przy transakcjach M&A, w tym przygotowywanie raportów due diligence obejmujących zagadnienia zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska i innych ustaw środowiskowych;
 • doradztwo w zakresie poboru wody oraz ochrony wód przed odprowadzaniem ścieków;
 • doradztwo w zakresie emisji gazów oraz pyłów do atmosfery;
 • doradztwo w zakresie innych immisji środowiskowych, takich jak hałas lub promieniowanie;
 • doradztwo w zakresie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń środowiskowych (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów, pozwolenia zintegrowane itp.);
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami;
 • doradztwo w zakresie wpływu prowadzonej działalności na środowisko;
 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych przed organami ochrony środowiska oraz postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych w przedmiocie zezwoleń środowiskowych oraz decyzji w przedmiocie zgodności prowadzonej działalności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności prawnej za naruszenie norm środowiskowych (w tym za tzw. zanieczyszczenia historyczne);
 • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
Kontakt
Marcin Koper - radca prawny
Marcin
Koper
radca prawny
Partner

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.