Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


06-02-2018
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera SPCG w zakresie prawa podatkowego.

W wydaniu styczniowym analizujemy następujące tematy:

1) Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty kredytu stanowi koszt uzyskania przychodu.
  • Wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów nie podlega szacowaniu przez organ podatkowy.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Grunt i prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyte z zamiarem dalszej odsprzedaży stanowią towary handlowe, a nie środki trwałe.

3) Podatek od towarów i usług
  • Wynajem na cele mieszkaniowe domów wybudowanych z zamiarem sprzedaży stanowi zmianę ich przeznaczenia i skutkuje obowiązkiem korekty VAT.

4) Nowości legislacyjne
  • Kolejne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w zakresie objętym nowelizacjami, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.