Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


20-03-2018
Podczas zakończonej ostatnio XVIII konferencji Izby Domów Maklerskich, której partnerem była kancelaria SPCG, odbył się panel dyskusyjny dotyczący wpływu regulacji MIFID II oraz MIFIR na uczestników polskiego rynku kapitałowego.

Wprowadzenia dokonała mec. Ewa Mazurkiewicz, partner SPCG, w dyskusji uczestniczył również mec. Artur Zapała, partner SPCG. Wspólnie z pozostałymi panelistami reprezentującymi IZFiA, KNF, IDM oraz Erste Securities podejmowali tematy związane z nowymi regulacjami i ich wpływem na polskie firmy inwestycyjne.

Uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że implementacja omawianych przepisów jest procesem bardzo kosztownym, a wymogi MiFID II oraz MiFIR, nie zawsze przystają do realiów krajowego rynku. Podnoszono, że z tego względu niezbędne jest nie tylko zwiększenie wysiłków, aby przepisy europejskie w znacznie większym niż obecnie stopniu uwzględniały różnorodność rynków których dotyczą, ale również zagwarantowanie, że krajowy ustawodawca - na etapie tworzenia (implementacja dyrektyw), jak i krajowy nadzorca – na etapie stosowania prawa, będzie dbał o interesy krajowych podmiotów, w szczególności nie doprowadzając do przeregulowania rynku i zmniejszenia konkurencyjności krajowych firm inwestycyjnych.