Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


08-11-2018
Kancelaria SPCG doradzała przy utworzeniu pierwszego w Polsce portfelowego FIZ Beta ETF WIG20TR, który uzyskał zezwolenie KNF.
Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na utworzenie pierwszego polskiego portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Beta ETF WIG20TR FIZ). To nowy instrument na krajowym rynku inwestycyjnym, otwierający inwestorom możliwości efektywnego i zarazem atrakcyjnego cenowo inwestowania na GPW.

To pierwszy fundusz ETF w formule funduszu zamkniętego uruchomiony w Polsce, o bezprecedensowej konstrukcji ciągłej emisji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych, przy ich jednoczesnym notowaniu na GPW. Jego utworzenie wymagało zastosowania wielu nowatorskich rozwiązań prawnych oraz szeregu konsultacji z KNF, GPW i KDPW.

Kancelaria SPCG pełniła funkcję doradcy prawnego w procesie związanym z tworzeniem Funduszu i uzyskaniem zezwolenia KNF oraz zatwierdzeniem prospektu emisyjnego Certyfikatów Serii A i Certyfikatów Serii B Funduszu sporządzonego w związku z ofertą publiczną tych certyfikatów oraz z ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW. Pracami zespołu kierowała mec. Ewa Mazurkiewicz, Partner Kancelarii, wspierana przez mec. Artura Zapałę, Partnera Kancelarii.

Fundusz tworzony jest przez AgioFunds TFI we współpracy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska pełniącym obowiązki oferującego.