Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Bartłomiej Jarco

adwokat
Senior Associate

Fotografiabiznesowaiwaszko057
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2006

Języki

angielski


Publikacje »

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym. Swoje zainteresowania skupia głównie na sporach sądowych i arbitrażowych ze szczególnych uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporów obejmujących postępowania związane z ustalaniem praw do udziałów w spółkach. Reprezentował polskie i zagraniczne podmioty w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych ze stwierdzaniem nieważności i uchyleniem uchwał wspólników, wyłączaniem wspólników oraz ustalaniem nieistnienia uchwał. W szczególności w latach 2008 – 2010 doradzał większościowemu wspólnikowi wiodącego polskiego operatora telekomunikacyjnego w sporze z międzynarodowym koncernem medialnym o udziały w tym operatorze, a następnie brał udział w rozmowach ugodowych w tej sprawie. Specjalizuje się także w prawie energetycznym, w szczególności w kwestiach związanych z odnawialnymi źródłami energii.


Doradzał w szczególności:

ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
w procesie łączenia tych spółek

T-Mobile Polska S.A.

przy łączeniu spółek z grupy T-Mobile oraz przy przekształceniu spółki T-Mobile Polska S.A.

Martifer Renewables

przy sprzedaży projektów farm wiatrowych w północnej Polsce

Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH

w największym sporze korporacyjnym w Polsce, obejmującym liczne postępowania procesowe i nieprocesowe

Socrates Investment S.A.
i Secus Investment Sp. z o.o.

w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w postępowaniach dotyczących przymusowego odkupu i wykupu akcji oraz w sporach w sprawie roszczeń związanych z zamianą akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Grupie Gerium

w sporach sądowych na tle rozliczeń umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

TC Dębica S.A.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych

głównego udziałowca
Gerda Sp. z o.o.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, o wyłączenie wspólników, o zwrot dywidend oraz dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółki

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk